Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1126
Dátum doručenia: 13. 8. 2001
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Finďo)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2001..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2001.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1602 zo dňa 17. 9. 2001.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2001.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2001.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 1602 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 1602 (13 KB)

Rokovanie výborov

17. 10. 2001, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
9. 10. 2001, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

17. 10. 2001, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.