Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1744 Uzavretá úloha12. 06. 202321. 06. 2023Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1554 Uzavretá úloha14. 04. 2023 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1467 Uzavretá úloha24. 02. 202309. 05. 2023Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1105 Uzavretá úloha26. 08. 202208. 11. 2022Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou 1082 Evidencia08. 08. 2022 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRMedzinárodná zmluva
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 910 Uzavretá úloha25. 02. 202205. 05. 2022Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 909 Uzavretá úloha25. 02. 202205. 05. 2022Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania 880 Evidencia11. 02. 2022 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRMedzinárodná zmluva
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 822 Uzavretá úloha11. 01. 202223. 03. 2022Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 640 Uzavretá úloha30. 08. 202120. 10. 2021Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 639 Uzavretá úloha30. 08. 202120. 10. 2021Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. 638 Uzavretá úloha30. 08. 202120. 10. 2021Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 557 Uzavretá úloha28. 05. 202121. 09. 2021Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 556 Uzavretá úloha28. 05. 202121. 09. 2021Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 500 Uzavretá úloha15. 04. 202117. 06. 2021Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s predĺžením platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou 370 Evidencia18. 01. 2021 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRMedzinárodná zmluva
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 264 Uzavretá úloha01. 10. 202025. 11. 2020Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona
Vládny návrh zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní 263 Uzavretá úloha01. 10. 202025. 11. 2020Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNávrh nového zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 262 Uzavretá úloha01. 10. 202025. 11. 2020Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 118 Uzavretá úloha28. 05. 202004. 06. 2020Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 61 Uzavretá úloha17. 04. 202022. 04. 2020Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona
Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 60 Evidencia17. 04. 2020 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRIný typ
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 31 Uzavretá úloha24. 03. 202024. 03. 2020Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.