Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýPredkladateľKategória
Zákon z 25. júna 2002 o obchodných reťazcoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1649 Uzavretá úloha23. 07. 2002V. Bajan, S. Bartoš, V. Faič, J. Klemens, M. MesiarikZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 1562 Uzavretá úloha26. 04. 2002V. Bajan, J. Budaj, P. Kresánek, J. Kvarda, V. Maňka, F. Mikloško, A. Slafkovský, P. TatárNovela zákona
Zákon z 3. apríla 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1530 Uzavretá úloha24. 04. 2002V. Bajan, R. Bauer, I. Belohorská, P. Kresák, J. Kvarda, M. Mesiarik, I. Presperín, F. Šebej, J. SitekZákon vrátený prezidentom
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 1465 Uzavretá úloha10. 04. 2002V. BajanNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1429 Uzavretá úloha15. 03. 2002L. Ambróš, V. Bajan, P. Hajdúk, A. Juriš, P. Ošváth, P. Prokopovič, A. Slafkovský, R. Vavrík, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Faiča a Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1396 Uzavretá úloha22. 02. 2002V. Bajan, V. FaičNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o obchodných reťazcoch 1393 Uzavretá úloha22. 02. 2002V. Bajan, S. Bartoš, V. Faič, J. Klemens, M. MesiarikNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 1318 Uzavretá úloha10. 01. 2002V. Bajan, J. Kvarda, V. Maňka, J. ProkešNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa upravia podmienky držania psov 1288 Uzavretá úloha14. 12. 2001V. Bajan, R. Bauer, I. Belohorská, P. Kresák, J. Kvarda, M. Mesiarik, I. Presperín, F. Šebej, J. SitekNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe 1140 Uzavretá úloha16. 08. 2001V. Bajan, L. Gyurovszky, P. Muránsky, P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa upravia podmienky chovu a držania psov a menia sa zákony č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1024 Uzavretá úloha15. 05. 2001V. BajanNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a mení Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 981 Uzavretá úloha19. 04. 2001Ľ. Andrassy, M. Angelovičová, V. Bajan, J. Budaj, K. Čižmáriková, V. Faič, A. Ivanko, P. Kresák, J. Malchárek, L. Orosz, Š. ŠlachtaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 902 Uzavretá úloha06. 02. 2001V. Bajan, J. Brocka, V. Maňka, M. Mesiarik, K. SárközyNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 824 Uzavretá úloha03. 11. 2000V. Bajan, M. Hort, J. Kvarda, J. Malchárek, V. Maňka, L. Orosz, J. Prokeš, I. TóthNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 753 Uzavretá úloha22. 09. 2000V. Bajan, V. Faič, I. PresperínNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 525 Uzavretá úloha24. 02. 2000L. Ambróš, V. Bajan, R. Bauer, P. Bohunický, J. Klemens, P. Muránsky, J. Sitek, J. Slaný, P. TatárNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Bajana na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z. 487 Uzavretá úloha16. 12. 1999V. BajanNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mení zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 384 Uzavretá úloha01. 10. 1999V. Bajan, V. Faič, J. Kvarda, L. Orosz, J. Šimko, V. SopkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z. 301 Uzavretá úloha09. 07. 1999V. Bajan, V. Faič, D. Kovačič, P. Kresánek, J. Kvarda, V. Palko, J. Tuchyňa, R. VavríkNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.