Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA a Andreja HRNČIARA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 878 Uzavretá úloha12. 02. 2014 G. Gál, A. HrnčiarNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA a Andreja HRNČIARA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 877 Uzavretá úloha12. 02. 2014 G. Gál, A. HrnčiarÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Bélu BUGÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 770 Uzavretá úloha04. 11. 2013 B. Bugár, A. Hrnčiar, L. SólymosNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Bélu BUGÁRA a Gabriela CSICSAIA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 553 Uzavretá úloha30. 05. 2013 B. Bugár, G. Csicsai, A. HrnčiarNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Bélu BUGÁRA, Arpáda ÉRSEKA a Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 452 Uzavretá úloha22. 03. 2013 B. Bugár, Á. Érsek, G. Gál, A. HrnčiarNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Andreja HRNČIARA a Františka ŠEBEJA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 423 Uzavretá úloha22. 02. 2013 G. Gál, A. Hrnčiar, F. ŠebejNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Andreja HRNČIARA a Arpáda ÉRSEKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 301 Uzavretá úloha07. 11. 2012 Á. Érsek, G. Gál, A. HrnčiarNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Andreja HRNČIARA a Arpáda ÉRSEKA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 300 Uzavretá úloha07. 11. 2012 Á. Érsek, G. Gál, A. HrnčiarÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Tibora BASTRNÁKA a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov 147 Uzavretá úloha06. 07. 201229. 10. 2012T. Bastrnák, A. Hrnčiar, E. JakabNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Lászlóa SOLYMOSA a Bélu BUGÁRA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 133 Uzavretá úloha03. 07. 2012 A. Hrnčiar, B. Bugár, L. SólymosNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 87 Uzavretá úloha01. 06. 2012 A. Hrnčiar, M. PoliačikNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.