Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýPredkladateľKategória
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1137 Uzavretá úloha22. 04. 2005B. Brestenská, E. Dolník, J. Malchárek, V. OndrejkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1088 Uzavretá úloha01. 04. 2005R. Kaliňák, J. Malchárek, L. PolkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a dopĺňajú niektoré zákony 1082 Uzavretá úloha17. 03. 2005G. Bárdos, T. Galbavý, M. Hort, Z. Horváth, J. Malchárek, L. Martinčeková, P. Miššík, Z. Kondrlíková-PlhákováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1068 Uzavretá úloha24. 02. 2005B. Brestenská, J. Malchárek, V. OndrejkaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HERIBANA a Jirka MALCHÁRKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 1051 Uzavretá úloha21. 02. 2005J. Heriban, J. MalchárekNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka MALCHÁRKA a Imricha HAMARČÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 960 Uzavretá úloha12. 11. 2004I. Hamarčák, J. MalchárekNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 937 Uzavretá úloha08. 11. 2004I. Harna, M. Hort, J. Malchárek, P. Minárik, J. TkáčováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Imricha HAMARČÁKA a Jirka MALCHÁRKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 928 Uzavretá úloha26. 10. 2004I. Hamarčák, J. MalchárekNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jirka MALCHÁRKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 847 Uzavretá úloha20. 08. 2004J. MalchárekNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka MALCHÁRKA a Beáty BRESTENSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 732 Uzavretá úloha31. 05. 2004B. Brestenská, J. MalchárekNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy ČERNEJ a Jirka MALCHÁRKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 731 Uzavretá úloha31. 05. 2004E. Černá, J. MalchárekNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka MALCHÁRKA a Imricha HAMARČÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555 Uzavretá úloha09. 02. 2004I. Hamarčák, J. MalchárekNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 548 Uzavretá úloha29. 01. 2004G. Bárdos, J. Malchárek, P. MinárikNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 547 Uzavretá úloha29. 01. 2004J. Drgonec, D. Jarjabek, L. Köteles, J. Malchárek, P. Minárik, P. Miššík, V. OndrejkaÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka MALCHÁRKA a Vlastimila ONDREJKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 462 Uzavretá úloha13. 11. 2003J. Malchárek, V. OndrejkaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448 Uzavretá úloha24. 10. 2003I. Harna, J. Malchárek, P. Minárik, R. VavríkNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 335 Uzavretá úloha19. 08. 2003J. MalchárekNovela zákona
Zákon z 3. júla 2003, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 330 II. čítanie23. 07. 2003J. Banáš, B. Brestenská, E. Černá, J. Drgonec, I. Hamarčák, J. Heriban, Ľ. Lintner, J. Malchárek, P. RuskoZákon vrátený prezidentom
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 233 Uzavretá úloha02. 05. 2003J. MalchárekNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. 210 Uzavretá úloha03. 04. 2003J. Banáš, B. Brestenská, E. Černá, J. Drgonec, I. Hamarčák, J. Heriban, Ľ. Lintner, J. Malchárek, P. RuskoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Beáty Brestenskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. 188 Uzavretá úloha21. 03. 2003B. Brestenská, J. MalchárekNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 96 Uzavretá úloha20. 11. 2002J. Drgonec, I. Hamarčák, J. Malchárek, V. OndrejkaNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.