Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Richarda RAŠIHO na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1686 Uzavretá úloha26. 08. 201520. 11. 2015I. Choma, R. RašiNávrh nového zákona
Návh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO, Jozefa VALOCKÉHO a Vladimíra BALÁŽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1606 Uzavretá úloha29. 05. 201524. 09. 2015V. Baláž, R. Raši, J. ValockýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO a Otta BRIXIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších prepisov 1204 Uzavretá úloha23. 09. 201412. 12. 2014O. Brixi, R. RašiNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO a Otta BRIXIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších prepisov (Navrhovatelia vzali listom z 27. augusta 2014 svoj návrh zákona späť.) 1137 Uzavretá úloha21. 08. 2014 O. Brixi, R. RašiNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1057 Uzavretá úloha06. 06. 201412. 09. 2014M. Halúz, M. Janíková, V. Jasaň, J. Podmanický, R. Raši, A. VittekováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 1056 Uzavretá úloha06. 06. 201416. 09. 2014I. Choma, E. Jakab, J. Mikuš, P. Muránsky, Ľ. Petrák, R. RašiNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 422 Uzavretá úloha22. 02. 201317. 05. 2013R. RašiNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO, Vladimíra BALÁŽA a Jozefa VALOCKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 28. januára 2013 svoj návrh zákona späť.) 371 Uzavretá úloha11. 01. 2013 V. Baláž, R. Raši, J. ValockýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov 305 Uzavretá úloha08. 11. 201226. 03. 2013O. Brixi, M. Géci, I. Choma, Ľ. Petrák, R. RašiNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Richarda RAŠIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 298 Uzavretá úloha07. 11. 201227. 03. 2013O. Brixi, R. RašiNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO, Richarda RAŠIHO, Pavla PAŠKU a Milana GÉCIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 199 Uzavretá úloha24. 08. 201226. 10. 2012O. Brixi, M. Géci, P. Paška, R. RašiNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 28 Uzavretá úloha17. 04. 201220. 06. 2012R. RašiNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.