Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Lucie ŽITŇANSKEJ, Jána FIGEĽA a Bélu BUGÁRA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1836 Uzavretá úloha23. 10. 2015 B. Bugár, J. Figeľ, P. Hrušovský, L. ŽitňanskáÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z. 1773 Uzavretá úloha28. 08. 201524. 11. 2015J. Laššáková, V. Kučerová, R. Madej, M. Poliačik, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín 1760 Uzavretá úloha28. 08. 2015 B. Bugár, T. Bastrnák, G. Csicsai, Á. Érsek, R. Chmel, G. Gál, E. Jakab, E. Pfundtner, F. Šebej, L. Sólymos, L. Žitňanská, P. VörösNávrh nového zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 1757 Uzavretá úloha28. 08. 2015 L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1756 Uzavretá úloha28. 08. 2015 L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 1492 Uzavretá úloha13. 04. 2015 M. Beblavý, G. Gál, M. Kadúc, M. Poliačik, A. Přidal, L. ŽitňanskáÚstavný zákon
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1370 Uzavretá úloha09. 01. 2015 L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (Navrhovatelia vzali listom z 10. decembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1241 Uzavretá úloha26. 09. 2014 M. Beblavý, G. Gál, M. Kadúc, M. Poliačik, A. Přidal, L. ŽitňanskáÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Bélu BUGÁRA, Jozefa MIHÁLA, Igora MATOVIČA, Ľudovíta KANÍKA, Juraja MIŠKOVA a ďalších na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 1240 Uzavretá úloha26. 09. 2014 J. Figeľ, P. Zajac, J. Mikloško, E. Pfundtner, A. Přidal, P. Muránsky, M. Gibalová, M. Fronc, J. Bobík, J. Brocka, P. Abrhan, P. Hrušovský, I. Uhliarik, I. Švejna, F. Šebej, L. Sólymos, B. Bugár, T. Bastrnák, P. Vörös, E. Jakab, Á. Érsek, Z. Simon, Ústavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela CSICSAIA a Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1238 Uzavretá úloha26. 09. 2014 G. Csicsai, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona o ochrane národnej bezpečnosti pri zmene vlastníctva strategického majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1227 Uzavretá úloha25. 09. 2014 M. Beblavý, L. ŽitňanskáNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1189 Uzavretá úloha18. 09. 2014 B. Bugár, G. Gál, L. Sólymos, P. Vörös, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gabriela CSICSAIA a Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 10. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1149 Uzavretá úloha22. 08. 2014 G. Csicsai, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona o ochrane národnej bezpečnosti pri zmene vlastníctva strategického majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 10. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1108 Uzavretá úloha19. 08. 2014 M. Beblavý, L. ŽitňanskáNávrh nového zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1001 Uzavretá úloha25. 04. 2014 L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 870 Uzavretá úloha31. 01. 2014 L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 865 Uzavretá úloha21. 01. 2014 L. ŽitňanskáÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 838 Uzavretá úloha08. 01. 2014 M. Beblavý, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 837 Uzavretá úloha08. 01. 2014 M. Beblavý, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov 836 Uzavretá úloha08. 01. 2014 M. Beblavý, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 735 Uzavretá úloha26. 09. 2013 M. Beblavý, M. Kadúc, M. Poliačik, A. Přidal, L. Sólymos, L. ŽitňanskáÚstavný zákon
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 679 Uzavretá úloha16. 08. 2013 L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení iných zákonov 678 Uzavretá úloha16. 08. 2013 L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ, Juraja MIŠKOVA a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 374 Uzavretá úloha11. 01. 2013 M. Beblavý, J. Miškov, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 254 Uzavretá úloha28. 09. 2012 M. Beblavý, L. ŽitňanskáNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FEDORA a Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 135 Uzavretá úloha03. 07. 2012 M. Fedor, L. ŽitňanskáNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.