Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení vkladateľov do nebankových subjektov 1428 Uzavretá úloha22. 12. 2005 D. Bollová, M. Cagala, V. Ďaďo, K. Fajnor, R. Fico, J. Hrdlička, M. Juščík, T. Mikuš, K. Ondriaš, J. Ševc, M. Vajda, S. ZuboNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 1283 Uzavretá úloha26. 08. 200509. 11. 2005G. Bárdos, J. Cuper, I. Federič, R. Fico, M. Hort, Ľ. Lintner, P. Minárik, Ľ. Navrátilová, K. OndriašNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 1282 Uzavretá úloha26. 08. 200509. 11. 2005G. Bárdos, J. Cuper, I. Federič, R. Fico, M. Hort, J. Hrdlička, Ľ. Lintner, P. Minárik, Ľ. NavrátilováÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora ŠULAJA a Roberta FICA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 1139 Uzavretá úloha22. 04. 2005 R. Fico, I. ŠulajNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta FICA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 1138 Uzavretá úloha22. 04. 2005 R. FicoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 1134 Uzavretá úloha22. 04. 2005 E. Angyalová, D. Čaplovič, I. Federič, R. Fico, J. Laššáková, R. MadejNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1133 Uzavretá úloha22. 04. 2005 D. Čaplovič, I. Federič, R. Fico, R. MadejÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach a o zmene a doplnení zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1132 Uzavretá úloha22. 04. 2005 D. Čaplovič, I. Federič, R. Fico, R. MadejNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku 1064 Uzavretá úloha23. 02. 200523. 06. 2005R. Fico, R. Kaliňák, R. MadejNávrh nového zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora ŠULAJA a Roberta FICA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 1033 Rozhodnutie predsedu NR SR04. 02. 2005 R. Fico, I. ŠulajNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta FICA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 999 Uzavretá úloha31. 12. 200417. 03. 2005R. FicoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 998 Uzavretá úloha31. 12. 2004 E. Černá, R. Fico, J. Hrdlička, R. Madej, B. Opaterný, K. TóthováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 954 Rozhodnutie predsedu NR SR11. 11. 2004 R. Fico, P. Paška, I. ŠulajNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 884 Uzavretá úloha28. 09. 2004 J. Blanár, I. Federič, R. FicoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 823 Uzavretá úloha18. 08. 2004 I. Federič, R. Fico, D. Muňko, I. ŠulajNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z. 807 Uzavretá úloha05. 08. 2004 I. Federič, R. Fico, R. Madej, I. ŠulajNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 716 Uzavretá úloha25. 05. 2004 J. Buček, J. Burian, R. Fico, P. Paška, I. ŠulajNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta FICA a Róberta MADEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších prepisov 584 Uzavretá úloha13. 02. 2004 R. Fico, R. MadejNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 514 Uzavretá úloha18. 12. 2003 J. Blanár, I. Federič, R. FicoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku 334 Uzavretá úloha21. 08. 2003 R. Fico, R. Kaliňák, R. MadejÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o obchodných reťazcoch 232 Uzavretá úloha02. 05. 200304. 07. 2003T. Cabaj, R. Fico, L. PolkaNávrh nového zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.