Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýPredkladateľKategória
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktroým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1532 Uzavretá úloha24. 02. 2006E. Antošová, J. Dlhopolček, K. Fajnor, P. Farkas, V. Horák, J. Hurban, P. Keszegh, P. Kuljaček, P. Minárik, I. ŠulajNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1313 Uzavretá úloha27. 09. 2005P. Bódy, J. Hurban, Z. Martináková, Ľ. Navrátilová, B. OpaternýÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov 1186 Uzavretá úloha27. 05. 2005P. Bódy, J. Hurban, Z. Martináková, Ľ. Navrátilová, B. OpaternýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poplatkoch za služby verejnosti poskytované Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1127 Uzavretá úloha21. 04. 2005D. Bollová, D. Čaplovič, J. Heriban, J. Hurban, D. Jarjabek, I. Kiňo, G. Krajči, M. Murgaš, E. Rusnáková, V. Veteška, R. ŽiakNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa upravuje zmena postavenia umeleckých fondov 1126 Uzavretá úloha21. 04. 2005J. Hurban, Ľ. Navrátilová, B. OpaternýNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov 1125 Uzavretá úloha21. 04. 2005J. Hurban, Ľ. Navrátilová, B. OpaternýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 1124 Uzavretá úloha21. 04. 2005J. Hurban, Ľ. Navrátilová, B. OpaternýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Jozefa HURBANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 1049 Uzavretá úloha18. 02. 2005J. Hurban, B. OpaternýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HURBANA a Branislava OPATERNÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 1032 Uzavretá úloha02. 02. 2005J. Hurban, B. OpaternýÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Jozefa HURBANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 1014 Uzavretá úloha14. 01. 2005J. Hurban, B. OpaternýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HURBANA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 987 Uzavretá úloha15. 12. 2004J. HurbanNovela zákona
Zákon z 30. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 801 Uzavretá úloha23. 07. 2004P. Biroš, T. Cabaj, M. Číž, J. Hurban, J. ŠimkoZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 610 Uzavretá úloha18. 03. 2004P. Biroš, T. Cabaj, M. Číž, J. Hurban, J. ŠimkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 607 Uzavretá úloha12. 03. 2004P. Bódy, J. Hurban, Z. Martináková, Ľ. Navrátilová, B. Opaterný, I. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Jozefa HURBANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 577 Uzavretá úloha13. 02. 2004J. Hurban, B. OpaternýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 460 Rozhodnutie predsedu NR SR11. 11. 2003P. Biroš, T. Cabaj, M. Číž, J. Hurban, J. ŠimkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 301 Uzavretá úloha02. 07. 2003P. Biroš, I. Hamarčák, Z. Horváth, J. Hurban, J. Liška, J. PatakyNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh 176 Uzavretá úloha13. 03. 2003A. Hajduk, R. Hamerlik, J. Hurban, K. Jandzíková, J. Pataky, J. Rusnák, J. TkáčováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 150 Uzavretá úloha06. 02. 2003J. Hurban, J. Kovarčík, J. Pataky, Z. Kondrlíková-Plháková, J. Rusnák, T. TóthNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.