Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení vkladateľov do nebankových subjektov 1428 Uzavretá úloha22. 12. 2005 D. Bollová, M. Cagala, V. Ďaďo, K. Fajnor, R. Fico, J. Hrdlička, M. Juščík, T. Mikuš, K. Ondriaš, J. Ševc, M. Vajda, S. ZuboNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 1360 Uzavretá úloha07. 10. 2005 M. Cagala, T. Mikuš, K. TóthováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ a Milana CAGALU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 1357 Uzavretá úloha07. 10. 2005 M. Cagala, K. TóthováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z. 1130 Uzavretá úloha21. 04. 200529. 06. 2005M. Cagala, Z. Komlósy, J. ŠimkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení vkladateľov do nebankových subjektov 1128 Uzavretá úloha21. 04. 2005 M. Cagala, V. Ďaďo, J. HrdličkaNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 936 Uzavretá úloha08. 11. 2004 M. Cagala, J. Jasovský, M. KondrótNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana CAGALU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. .../2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 899 Uzavretá úloha01. 10. 2004 M. CagalaNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení vkladateľov do nebankových subjektov 881 Uzavretá úloha27. 09. 2004 E. Antošová, M. Cagala, V. Ďaďo, K. Fajnor, J. Hrdlička, J. Jasovský, L. Ladányi, M. Maxon, T. MikušNávrh nového zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.