Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Miroslava ČÍŽA a Jany LAŠŠÁKOVEJ na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 1677 Uzavretá úloha28. 08. 2015 M. Číž, J. Laššáková, P. PellegriniÚstavný zákon
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Miroslava ČÍŽA a Jany LAŠŠÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1676 Uzavretá úloha28. 08. 201526. 11. 2015M. Číž, J. Laššáková, P. PellegriniNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 850 Uzavretá úloha10. 01. 201401. 04. 2014O. Brixi, A. Martvoň, M. Číž, T. Glenda, D. Duchoň, I. Lišková, Š. Gašparovič, D. Bublavý, E. Hufková, M. Janíková, V. Kučerová, O. NachtmannováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA, Miroslava ČÍŽA a Borisa SUSKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 11. 2. 2014 svoj návrh zákona späť.) 761 Uzavretá úloha23. 10. 2013 M. Číž, D. Jarjabek, B. SuskoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov 736 Uzavretá úloha26. 09. 201305. 12. 2013M. Číž, D. Jarjabek, M. Mamojka, Ľ. PetrákNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany LAŠŠÁKOVEJ, Renáty ZMAJKOVIČOVEJ, Miroslava ČÍŽA, Stanislava KUBÁNKA a Tibora GLENDU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 559 Uzavretá úloha31. 05. 201325. 09. 2013M. Číž, T. Glenda, S. Kubánek, J. Laššáková, R. ZmajkovičováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov 132 Uzavretá úloha02. 07. 201229. 10. 2012D. Jarjabek, J. Senko, Š. Gašparovič, P. Náhlik, V. Mazúrová, M. Číž, P. FitzNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.