Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Zákon z 9. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1656 Uzavretá úloha30. 07. 200219. 08. 2002P. Finďo, T. ŠagátZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zriadení Slovenskej zdravotníckej akadémie 1538 Uzavretá úloha25. 04. 200225. 06. 2002M. Angelovičová, B. Ferkó, A. Rakús, J. Švec, M. Drobný, P. Finďo, T. ŠagátNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 1534 Uzavretá úloha24. 04. 200210. 07. 2002P. FinďoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra FINĎA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 1401 Uzavretá úloha22. 02. 2002 P. FinďoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa určujú indexy rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť jednotlivých skupín poistencov za rok 2001 1400 Uzavretá úloha22. 02. 2002 P. FinďoNávrh nového zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov 1388 Uzavretá úloha20. 02. 200209. 07. 2002P. FinďoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 1387 Uzavretá úloha20. 02. 200209. 07. 2002P. FinďoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení neskorších predpisov 1386 Uzavretá úloha20. 02. 2002 P. FinďoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1385 Uzavretá úloha20. 02. 2002 P. FinďoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Šagáta a Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1378 Uzavretá úloha20. 02. 2002 P. Finďo, T. ŠagátNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1329 Uzavretá úloha11. 01. 2002 J. Brocka, P. Finďo, P. TatárNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1127 Uzavretá úloha13. 08. 2001 P. FinďoÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 1126 Uzavretá úloha13. 08. 2001 P. FinďoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra FINĎA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 1096 Uzavretá úloha03. 07. 2001 P. FinďoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 998 I. čítanie23. 04. 2001 P. FinďoNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.