Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýPredkladateľKategória
Zákon z 10. júla 2002, ktorým sa mení zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1660 Uzavretá úloha30. 07. 2002P. Osuský, F. Šebej, P. TatárZákon vrátený prezidentom
Zákon z 26. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov 1650 Uzavretá úloha23. 07. 2002P. Osuský, F. Šebej, P. TatárZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1551 Uzavretá úloha25. 04. 2002P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1550 Uzavretá úloha25. 04. 2002P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony 1548 Uzavretá úloha25. 04. 2002J. Budaj, J. Langoš, P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 1547 I. čítanie25. 04. 2002J. Budaj, J. Malchárek, P. Osuský, V. Palko, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov 1541 Uzavretá úloha25. 04. 2002E. Dolník, P. Osuský, F. Šebej, S. ŠkodaNovela zákona
Zákon z 3. apríla 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1530 Uzavretá úloha24. 04. 2002V. Bajan, R. Bauer, I. Belohorská, P. Kresák, J. Kvarda, M. Mesiarik, I. Presperín, F. Šebej, J. SitekZákon vrátený prezidentom
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského a Františka Šebeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945 1529 Uzavretá úloha24. 04. 2002P. Osuský, F. ŠebejNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov 1405 Uzavretá úloha22. 02. 2002P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov 1404 Uzavretá úloha22. 02. 2002L. Gyurovszky, V. Palko, F. Šebej, Š. Šlachta, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 1403 Uzavretá úloha22. 02. 2002L. Gyurovszky, V. Palko, F. Šebej, Š. Šlachta, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (poslanec P. Osuský a ďalší) na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 1346 I. čítanie23. 01. 2002P. Osuský, K. Sárközy, F. Šebej, S. Škoda, Š. ŠlachtaNovela zákona
Zákon z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1340 Uzavretá úloha17. 01. 2002G. Bárdos, A. Ivanko, P. Kresák, P. Osuský, V. Palko, F. Šebej, P. TatárZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 1307 Uzavretá úloha08. 01. 2002M. Fehér, I. Hudec, L. Orosz, F. Šebej, Š. ZelníkNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 1301 Uzavretá úloha07. 01. 2002P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa upravia podmienky držania psov 1288 Uzavretá úloha14. 12. 2001V. Bajan, R. Bauer, I. Belohorská, P. Kresák, J. Kvarda, M. Mesiarik, I. Presperín, F. Šebej, J. SitekNávrh nového zákona
Zákon z 9. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1280 Uzavretá úloha06. 12. 2001L. Gyurovszky, P. Osuský, P. Prokopovič, F. Šebej, J. Šimko, P. TatárZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 1200 Uzavretá úloha28. 09. 2001G. Bárdos, A. Ivanko, P. Kresák, P. Osuský, V. Palko, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe 1140 Uzavretá úloha16. 08. 2001V. Bajan, L. Gyurovszky, P. Muránsky, P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1123 I. čítanie07. 08. 2001P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1038 Uzavretá úloha24. 05. 2001R. Bauer, L. Gyurovszky, P. Kresák, J. Langoš, L. Nagy, P. Osuský, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov 1025 Uzavretá úloha18. 05. 2001L. Gyurovszky, P. Osuský, P. Prokopovič, F. Šebej, J. Šimko, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 999 Uzavretá úloha23. 04. 2001J. Brocka, L. Gyurovszky, J. Langoš, P. Osuský, P. Prokopovič, F. Šebej, J. Šimko, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o elektronickom podpise 984 Uzavretá úloha19. 04. 2001P. Farkas, L. Gyurovszky, M. Ištván, P. Kresák, J. Langoš, B. Orava, P. Osuský, P. Prokopovič, F. Šebej, P. TatárNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 944 Uzavretá úloha20. 03. 2001J. Brocka, L. Gyurovszky, J. Kužma, J. Langoš, P. Osuský, F. Šebej, J. Šimko, J. Slaný, P. Tatár, P. ZajacNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 936 Uzavretá úloha14. 03. 2001J. Budaj, L. Gyurovszky, J. Langoš, F. Mikloško, L. Nagy, P. Osuský, F. Šebej, P. Tatár, P. ZajacNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 903 Uzavretá úloha06. 02. 2001J. Langoš, P. Osuský, F. Šebej, P. Tatár, P. ZajacNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov 841 Uzavretá úloha20. 11. 2000J. Kužma, J. Langoš, P. Osuský, F. Šebej, P. Tatár, P. ZajacÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o elektronickom podpise 826 Uzavretá úloha03. 11. 2000P. Farkas, L. Gyurovszky, M. Ištván, A. Ivanko, P. Kresák, M. Kujan, V. Maňka, P. Prokopovič, F. Šebej, J. Šimko, P. TatárNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 426 Uzavretá úloha04. 11. 1999L. Ambróš, P. Hrušovský, J. Kužma, J. Langoš, L. Mészáros, F. Mikloško, L. Nagy, P. Prokopovič, J. Rusnák, M. Sabolová, F. Šebej, Š. Šlachta, P. Tatár, P. ZajacNávrh nového zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.