Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Zákon z 10. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1657 Uzavretá úloha30. 07. 2002 P. Tatár, V. PalkoZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 1547 I. čítanie25. 04. 2002 J. Budaj, J. Malchárek, P. Osuský, V. Palko, F. Šebej, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o špeciálnom prokurátorovi na boj proti korupcii a organizovanému zločinu 1545 Uzavretá úloha25. 04. 2002 P. Hrušovský, F. Mikloško, V. PalkoNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 1427 Uzavretá úloha14. 03. 2002 J. Brocka, P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, M. Pčolinská, A. Rakús, M. Sabolová, A. ZáborskáÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov 1404 Uzavretá úloha22. 02. 2002 L. Gyurovszky, V. Palko, F. Šebej, Š. Šlachta, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 1403 Uzavretá úloha22. 02. 2002 L. Gyurovszky, V. Palko, F. Šebej, Š. Šlachta, P. TatárNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zabezpečení zvrchovanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení ďalších zákonov 1399 Uzavretá úloha22. 02. 2002 P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, M. Pčolinská, A. Rakús, A. ZáborskáNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1377 Uzavretá úloha20. 02. 2002 V. Palko, P. TatárNovela zákona
Zákon z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1340 Uzavretá úloha17. 01. 2002 G. Bárdos, P. Kresák, V. Palko, P. Tatár, A. Ivanko, P. Osuský, F. ŠebejZákon vrátený prezidentom
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1334 Uzavretá úloha11. 01. 2002 V. PalkoNovela zákona
Zákon z 29. novembra 2001, ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 1292 Uzavretá úloha19. 12. 200105. 02. 2002V. PalkoZákon vrátený prezidentom
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov 1253 Uzavretá úloha07. 11. 200121. 02. 2002F. Mikloško, V. Palko, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 1200 Uzavretá úloha28. 09. 2001 G. Bárdos, P. Kresák, V. Palko, P. Tatár, A. Ivanko, P. Osuský, F. ŠebejNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov a zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 1139 Uzavretá úloha16. 08. 200130. 01. 2002R. Bauer, J. Brocka, P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, A. Rakús, M. Sabolová, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 1085 Uzavretá úloha22. 06. 2001 V. PalkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1058 Uzavretá úloha05. 06. 2001 J. Brocka, F. Mikloško, V. Palko, M. Sabolová, R. Bauer, P. Hrušovský, P. Muránsky, A. Rakús, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 1043 Uzavretá úloha24. 05. 2001 R. Bauer, J. Brocka, P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, A. Rakús, M. Sabolová, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov a zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov 1042 Uzavretá úloha24. 05. 2001 R. Bauer, J. Brocka, P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, A. Rakús, M. Sabolová, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti 1041 Uzavretá úloha24. 05. 2001 R. Bauer, J. Brocka, P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, A. Rakús, M. Sabolová, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1040 Uzavretá úloha24. 05. 200106. 11. 2001R. Bauer, J. Brocka, P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, A. Rakús, M. Sabolová, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov 1039 Uzavretá úloha24. 05. 200106. 11. 2001R. Bauer, J. Brocka, P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, A. Rakús, M. Sabolová, A. ZáborskáNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 966 Uzavretá úloha11. 04. 2001 V. PalkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 772 Uzavretá úloha29. 09. 2000 R. Bauer, J. Brocka, P. Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, V. Palko, A. Rakús, M. Sabolová, A. ZáborskáÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 745 Uzavretá úloha19. 09. 2000 V. PalkoNovela zákona
Zákon zo 17. mája 2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 676 Uzavretá úloha13. 06. 200022. 06. 2000V. PalkoZákon vrátený prezidentom
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov 560 Uzavretá úloha22. 03. 200020. 06. 2000V. PalkoNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 524 Uzavretá úloha23. 02. 2000 V. PalkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 520 Uzavretá úloha11. 02. 2000 R. Bauer, P. Hrušovský, P. Muránsky, A. Rakús, J. Slaný, J. Brocka, F. Mikloško, V. Palko, M. Sabolová, A. ZáborskáÚstavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov 490 Uzavretá úloha20. 12. 199912. 05. 2000R. Bauer, P. Hrušovský, P. Muránsky, V. Palko, A. Rakús, J. Slaný, I. ŠimkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z. 301 Uzavretá úloha09. 07. 199903. 11. 1999D. Kovačič, V. Bajan, J. Tuchyňa, J. Kvarda, P. Kresánek, V. Faič, R. Vavrík, V. PalkoNovela zákona
Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR číslo 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov 218 Uzavretá úloha19. 05. 199929. 09. 1999J. Langoš, V. Faič, V. PalkoNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.