Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov Vytlačiť stránku / Print page

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1840 Uzavretá úloha23. 10. 2015 P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany KIŠŠOVEJ a Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1821 Uzavretá úloha23. 10. 2015 J. Kiššová, P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO, Miroslava KADÚCA a Daniela LIPŠICA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 1763 Uzavretá úloha28. 08. 2015 M. Kadúc, D. Lipšic, P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 1762 Uzavretá úloha28. 08. 2015 P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany KIŠŠOVEJ, Petra OSUSKÉHO a Eugena JURZYCU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1738 Uzavretá úloha26. 08. 2015 E. Jurzyca, J. Kiššová, P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA a Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 1655 Uzavretá úloha21. 07. 2015 Ľ. Kaník, P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO a Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov 1605 Uzavretá úloha29. 05. 2015 L. Ďuriš Nicholsonová, P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 1533 Uzavretá úloha17. 04. 2015 P. OsuskýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 1518 Uzavretá úloha17. 04. 2015 Ľ. Galko, J. Kiššová, J. Mihál, L. Ďuriš Nicholsonová, M. Poliačik, P. Osuský, E. Jurzyca, J. DrobaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom z 10. marca 2015 svoj návrh zákona späť.) 1456 Uzavretá úloha20. 02. 2015 P. OsuskýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 1452 Uzavretá úloha20. 02. 2015 Ľ. Galko, J. Kiššová, J. Mihál, L. Ďuriš Nicholsonová, P. Osuský, M. Poliačik, E. Jurzyca, J. DrobaNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1360 Uzavretá úloha08. 01. 2015 P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších prepisov 1298 Uzavretá úloha07. 11. 2014 P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Bélu BUGÁRA, Jozefa MIHÁLA, Igora MATOVIČA, Ľudovíta KANÍKA, Juraja MIŠKOVA a ďalších na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii 1240 Uzavretá úloha26. 09. 2014 J. Figeľ, P. Zajac, J. Mikloško, E. Pfundtner, A. Přidal, P. Muránsky, M. Gibalová, M. Fronc, J. Bobík, J. Brocka, P. Abrhan, P. Hrušovský, I. Uhliarik, I. Švejna, F. Šebej, L. Sólymos, B. Bugár, T. Bastrnák, P. Vörös, E. Jakab, Á. Érsek, Z. Simon, Ústavný zákon
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 16. októbra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1224 Uzavretá úloha25. 09. 2014 Ľ. Galko, J. Kiššová, J. Mihál, L. Ďuriš Nicholsonová, P. Osuský, M. PoliačikNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov 1219 Uzavretá úloha24. 09. 2014 P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších prepisov 1218 Uzavretá úloha24. 09. 2014 P. OsuskýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1185 Uzavretá úloha17. 09. 2014 Ľ. Galko, J. Kiššová, L. Ďuriš Nicholsonová, J. Mihál, P. Osuský, M. PoliačikÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších prepisov (Navrhovateľ vzal listom z 10. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1136 Uzavretá úloha20. 08. 2014 P. OsuskýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 16. septembra 2014 svoj návrh zákona späť.) 1099 Uzavretá úloha24. 07. 2014 Ľ. Galko, J. Kiššová, J. Mihál, L. Ďuriš Nicholsonová, P. Osuský, M. PoliačikÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1061 Uzavretá úloha06. 06. 2014 P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov 1011 Uzavretá úloha25. 04. 2014 P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. 924 Uzavretá úloha28. 02. 2014 P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 841 Uzavretá úloha08. 01. 2014 P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (Navrhovateľ vzal listom zo 17. decembra 2013 svoj návrh zákona späť.) 767 Uzavretá úloha30. 10. 2013 P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 766 Uzavretá úloha30. 10. 2013 P. OsuskýÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 741 Uzavretá úloha27. 09. 2013 P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 643 Uzavretá úloha12. 08. 2013 P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 569 Uzavretá úloha31. 05. 2013 P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 370 Uzavretá úloha10. 01. 2013 P. OsuskýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 344 Uzavretá úloha04. 01. 2013 P. OsuskýNovela zákona

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.