Parlamentná tlač 850 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 850
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 14. 1. 2022
Názov Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských súdov
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (10 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (34 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (910 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (33 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (19 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (40 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (31 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (29 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov v súvislosti so zrušením súdov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov v súvislosti so zrušením súdov (19 KB)
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Iný typ dokumentu) Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (16 KB)
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (252 KB)
Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (108 KB)
Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok - Úplné znenie (49 KB)
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom - Úplné znenie (98 KB)
Zákon o prokuratúre - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o prokuratúre - Úplné znenie (115 KB)
Zákon Civilný sporový poriadok - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon Civilný sporový poriadok - Úplné znenie (203 KB)
Zákon Civilný mimosporový poriadok - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon Civilný mimosporový poriadok - Úplné znenie (161 KB)
Zákon Správny súdny poriadok - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon Správny súdny poriadok - Úplné znenie (208 KB)
Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (90 KB)
Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (104 KB)
Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov - Úplné znenie (272 KB)
Zákon Trestný poriadok - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon Trestný poriadok - Úplné znenie (387 KB)
Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov - Úplné znenie (70 KB)
Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov - Úplné znenie (102 KB)
Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (Iný typ dokumentu) Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie (133 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.