Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby vykonáva parlamentnú kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby v rozsahu uvedenom v § 5 a § 6 zákona NR SR č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe. Členmi kontrolného výboru môžu byť len poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

Schôdze kontrolného výboru sú neverejné. Výbor sa schádza najmenej raz za štvrťrok. Pri rokovaní postupuje podľa svojho rokovacieho poriadku. Zvolanie výboru môže požadovať každý člen výboru.

Členovia výboru a ďalšie osoby, ktoré sa zúčastnia alebo sú prítomné na rokovaní výboru po schválení ich účasti členmi výboru, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa na tomto rokovaní dozvedeli a dodržiavať ochranu utajovaných skutočností podľa osobitných predpisov.

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby kontroluje dodržiavanie zákonnosti Slovenskej informačnej služby a prerokúva najmä:

  • štatút informačnej služby;
  • rozpočet rozpočtovej kapitoly informačnej služby na nasledujúci kalendárny rok;
  • podklady potrebné na kontrolu čerpania rozpočtu informačnej služby;
  • interné predpisy upravujúce zameranie a organizáciu informačnej služby, podmienky na používanie osobitných prostriedkov;
  • druhy a spôsoby vedenia evidencií;
  • služobný pomer podľa osobitného predpisu;
  • správu o činnosti informačnej služby a jej výsledkoch;
  • návrhy, sťažnosti a podnety v oblasti Slovenskej informačnej služby.

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby je povinný oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky, generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky akékoľvek porušenie zákona, ktoré zistí pri výkone svojich právomocí, podľa povahy veci informuje aj vládu Slovenskej republiky.

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby vykonáva svoju činnosť aj po skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, pokiaľ sa v novom volebnom období nezvolí nový kontrolný výbor.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1670
Email: okvsis@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Saloň, Marián
Saloň, Marián (SMER - SD) predseda
Grendel, Gábor
Grendel, Gábor (OĽANO) podpredseda
Šipoš, Michal
Šipoš, Michal (OĽANO) podpredseda
Halák, Róbert
Halák, Róbert (OĽANO) člen
Muňko, Dušan
Muňko, Dušan (SMER - SD) člen
Svrček, Miloš
Svrček, Miloš (SME RODINA) člen
Szőllős, Ján
Szőllős, Ján (OĽANO) člen
Zemanová, Anna
Zemanová, Anna (SaS) členka
Čekovský, Kristián
Čekovský, Kristián (OĽANO) overovateľ
Šuca, Peter
Šuca, Peter (SMER - SD) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.