Výbor NR SR pre kultúru a médiá Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady Slovenskej republiky plní úlohy v oblasti kultúry a médií, a to najmä prerokúva návrhy zákonov v uvedenej oblasti a vykonáva úlohy vyplývajúce z príslušných ustanovení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov a zákona č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti pripravuje napríklad návrhy na voľbu a odvolanie členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska a generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, návrhy na voľbu a odvolanie členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, návrhy na voľbu a odvolanie členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, návrhy Národnej rady Slovenskej republiky na udelenie štátneho vyznamenania (v súlade s postupom pri podávaní podnetov a predkladaní návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní schváleným uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 29. apríla 2009).

Taktiež ako príslušný výbor prerokúva a zaujíma stanovisko k správe o činnosti Rady Rozhlasu a televízie Slovenska a výročnej správe o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1227
Email: vkm@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Čekovský, Kristián
Čekovský, Kristián (OĽANO) predseda
Jarjabek, Dušan
Jarjabek, Dušan (SMER - SD) podpredseda
Žitňanská, Jana
Žitňanská, Jana (-) podpredsedníčka
Halák, Róbert
Halák, Róbert (OĽANO) člen
Kozelová, Monika
Kozelová, Monika (OĽANO) členka
Luciak, Michal
Luciak, Michal (SaS) člen
Péter, Monika
Péter, Monika (SME RODINA) členka
Potocký, Milan
Potocký, Milan (OĽANO) člen
Vaľová, Jana
Vaľová, Jana (SMER - SD) overovateľka
Vaňová, Jarmila
Vaňová, Jarmila (OĽANO) overovateľka

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.