Výbor NR SR pre kultúru a médiá Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady Slovenskej republiky plní úlohy v oblasti kultúry a médií, a to najmä prerokúva návrhy zákonov v uvedenej oblasti a vykonáva úlohy vyplývajúce z príslušných ustanovení zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách), zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov a zákona č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti pripravuje napríklad návrhy na voľbu a odvolanie členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska a generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, návrhy na voľbu a odvolanie členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, návrhy na voľbu a odvolanie členov Rady pre mediálne služby, návrhy Národnej rady Slovenskej republiky na udelenie štátneho vyznamenania (v súlade s postupom pri podávaní podnetov a predkladaní návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní schváleným uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 29. apríla 2009).

Taktiež ako príslušný výbor prerokúva a zaujíma stanovisko k správe o činnosti Rady Rozhlasu a televízie Slovenska a výročnej správe o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1227
Email: vkm@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Jarjabek, Dušan
Jarjabek, Dušan (SMER - SD) podpredseda
Žitňanská, Jana
Žitňanská, Jana (-) podpredsedníčka
Péter, Monika
Péter, Monika (SME RODINA) členka
Potocký, Milan
Potocký, Milan (OĽANO) člen
Vaľová, Jana
Vaľová, Jana (SMER - SD) overovateľka
Vaňová, Jarmila
Vaňová, Jarmila (-) overovateľka

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.