Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport je príslušný rokovať o otázkach, ktoré sa týkajú štátnej politiky v oblasti výchovy a vzdelávania, odbornej prípravy, štátnej politiky vo vzťahu starostlivosti k deťom a mládeži a ku športu a štátnej vednej a technickej politiky.

Výbor v rámci svojej pôsobnosti sleduje plnenie programového vyhlásenia vlády, prerokúva a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky stanoviská k návrhom zákonom a k medzinárodným zmluvám patriacim do jeho pôsobnosti, prerokúva a zaujíma stanoviská k správam o stave a podpore štátu v oblasti školstva, k celoživotnému vzdelávaniu, vedy, výskumu, vývoja a starostlivosti o mládež a šport. Vykonáva kontrolnú činnosť v uvedených oblastiach tým, že sleduje dodržiavanie a vykonávanie zákonov v praxi a súlad vydaných vykonávacích predpisov so zákonmi v jeho pôsobnosti. Zaujíma sa o činnosť a hospodárenie neštátneho účelového Fondu na podporu vzdelávania.

Na požiadanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti zaujíma vecné stanoviská k návrhom aktom Európskej únie, ktoré obsahovo patria do jeho pôsobnosti. Sleduje čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v operačných programov, najmä tých, ktorých riadiacich orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Výbor rokuje o návrhu a plnení štátneho rozpočtu a štátnom záverečnom účte v rámci jemu zverených rozpočtových kapitol verejnej správy (kapitola Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kapitola Slovenskej akadémie vied).

Výbor prijíma a vybavuje petície, sťažnosti, podnety, ktoré výbor dostal alebo mu boli postúpené, ak je na ich vybavenie príslušný podľa osobitného zákona.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1231
Email: vvms@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Vašečka, Richard
Vašečka, Richard (OĽANO) predseda
Habánik, Jozef
Habánik, Jozef (SMER - SD) podpredseda
Galek, Karol
Galek, Karol (SaS) člen
Galis, Dušan
Galis, Dušan (SMER - SD) člen
Hambálek, Augustín
Hambálek, Augustín (SMER - SD) člen
Kašper, Igor
Kašper, Igor (SME RODINA) člen
Marcinčin, Radovan
Marcinčin, Radovan (OĽANO) člen
Šefčík, Marek
Šefčík, Marek (OĽANO) člen
Šofranko, Mária
Šofranko, Mária (OĽANO) členka
Habánik, Jozef
Habánik, Jozef (SMER - SD) overovateľ
Kučera, Karol
Kučera, Karol (OĽANO) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.