Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport je príslušný rokovať o otázkach, ktoré sa týkajú štátnej politiky v oblasti výchovy a vzdelávania, odbornej prípravy, štátnej politiky vo vzťahu starostlivosti k deťom a mládeži a ku športu a štátnej vednej a technickej politiky.

Výbor v rámci svojej pôsobnosti sleduje plnenie programového vyhlásenia vlády, prerokúva a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky stanoviská k návrhom zákonom a k medzinárodným zmluvám patriacim do jeho pôsobnosti, prerokúva a zaujíma stanoviská k správam o stave a podpore štátu v oblasti školstva, k celoživotnému vzdelávaniu, vedy, výskumu, vývoja a starostlivosti o mládež a šport. Vykonáva kontrolnú činnosť v uvedených oblastiach tým, že sleduje dodržiavanie a vykonávanie zákonov v praxi a súlad vydaných vykonávacích predpisov so zákonmi v jeho pôsobnosti. Zaujíma sa o činnosť a hospodárenie neštátneho účelového Fondu na podporu vzdelávania.

Na požiadanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti zaujíma vecné stanoviská k návrhom aktom Európskej únie, ktoré obsahovo patria do jeho pôsobnosti. Sleduje čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v operačných programov, najmä tých, ktorých riadiacich orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Výbor rokuje o návrhu a plnení štátneho rozpočtu a štátnom záverečnom účte v rámci jemu zverených rozpočtových kapitol verejnej správy (kapitola Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kapitola Slovenskej akadémie vied).

Výbor prijíma a vybavuje petície, sťažnosti, podnety, ktoré výbor dostal alebo mu boli postúpené, ak je na ich vybavenie príslušný podľa osobitného zákona.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1231
Email: vvms@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Vašečka, Richard
Vašečka, Richard (OĽANO) predseda
Habánik, Jozef
Habánik, Jozef (SMER - SD) podpredseda
Šofranko, Mária
Šofranko, Mária (OĽANO) podpredsedníčka
Galek, Karol
Galek, Karol (SaS) člen
Galis, Dušan
Galis, Dušan (SMER - SD) člen
Hambálek, Augustín
Hambálek, Augustín (SMER - SD) člen
Kašper, Igor
Kašper, Igor (SME RODINA) člen
Marcinčin, Radovan
Marcinčin, Radovan (OĽANO) člen
Šefčík, Marek
Šefčík, Marek (OĽANO) člen
Habánik, Jozef
Habánik, Jozef (SMER - SD) overovateľ
Kučera, Karol
Kučera, Karol (OĽANO) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.