Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokúva najmä:

a) zásady a návrhy zákonov z oblasti obrany, zabezpečenia výstavby a činnosti ozbrojených síl, vnútorného poriadku a bezpečnosti, civilnej ochrany, štátnych hmotných rezerv, hasičského a záchranného zboru. Pripravuje k nim stanoviská a uznesenia.
b) návrhy medzinárodných zmlúv týkajúcich sa spolupráce v oblasti obrany, ozbrojených síl, vnútorného poriadku a bezpečnosti, civilnej ochrany a pripravuje k nim stanoviská a uznesenia,
c) návrhy koncepcie činnosti a organizácie ozbrojených síl, bezpečnosti (policajného zboru) civilnej ochrany, hasičského a záchranného zboru. Sleduje ich realizáciu a pripravuje k nim stanoviská a uznesenia, zúčastňuje sa na ich rozpracovaní a realizácii,
d) zásadné otázky stavu a vývoja ozbrojených síl, bezpečnosti štátu, bezpečnostnej situácie, kriminality, stavu pripravenosti civilnej ochrany, štátnych hmotných rezerv, hasičského a záchranného zboru. Informácie a ďalšie správy, ktoré si priebežne vyžiada.
e) podnety Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR a ďalších orgánov Slovenskej republiky na zvýšenie účinnosti ochrany bezpečnosti štátu, bezpečnosti a ochrany osôb, majetku a verejného poriadku.
f) priebežné čerpanie rozpočtu, rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR a Správy štátnych hmotných rezerv SR.

Výbor požaduje od Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR, Správy štátnych hmotných rezerv SR, rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na podmienky ich činnosti vo forme konkrétnych a termínovaných úloh a zabezpečuje priebežnú kontrolu ich plnenia.

Výbor vykonáva kontrolu nad dodržiavaním zákonnosti činnosti Ministerstva obrany SR, ozbrojených síl SR, Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru SR a Správy štátnych hmotných rezerv SR. Prerokúva návrhy, podnety a sťažnosti občanov a organizácií na ich činnosti, ako aj na činnosť orgánov civilnej ochrany, ktoré došli Národnej rade SR. Ak Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť zistí porušenie zákonnosti v ich činnosti, je oprávnený požiadať ministra obrany SR a ministra vnútra SR, aby bez meškania urobil nápravu.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1225
Email: vob@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Pčolinský, Peter
Pčolinský, Peter (SME RODINA) podpredseda
Saková, Denisa
Saková, Denisa (-) podpredsedníčka
Andrejuvová, Anna
Andrejuvová, Anna (OĽANO) členka
Benčík, Ján
Benčík, Ján (SaS) člen
Grendel, Gábor
Grendel, Gábor (OĽANO) člen
Krúpa, Juraj
Krúpa, Juraj (SaS) člen
Kyselica, Lukáš
Kyselica, Lukáš (OĽANO) člen
Mihalik, Marcel
Mihalik, Marcel (OĽANO) člen
Šuca, Peter
Šuca, Peter (SMER - SD) člen
Vašečka, Richard
Vašečka, Richard (OĽANO) člen
Zemanová, Anna
Zemanová, Anna (SaS) členka
Hus, Igor
Hus, Igor (OĽANO) overovateľ
Saloň, Marián
Saloň, Marián (SMER - SD) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.