Výbor NR SR pre zdravotníctvo Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor v rámci svojej pôsobnosti sleduje plnenie programového vyhlásenia vlády, prerokúva a odporúča Národnej rade SR stanoviská k návrhom zákonov, medzinárodným zmluvám, prerokúva a zaujíma stanoviská k správam o stave zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky, stave zdravotníctva na Slovensku. Vykonáva kontrolnú činnosť vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a jednotlivým ústredným orgánom štátnej správy. Sleduje dodržiavanie a vykonávanie zákonov v praxi a súlad vydaných vykonávacích predpisov so zákonom.

Výbor na požiadanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti zaujíma vecné stanoviská k návrhom aktov Európskej únie. Sleduje vo svojej pôsobnosti prípady preberania práva Európskej únie do vnútroštátneho právneho poriadku. Sleduje čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v operačných programoch patriacich do jeho pôsobnosti.

Výbor rokuje o návrhu a plnení štátneho rozpočtu a štátnom záverečnom účte v rámci jemu zverených rozpočtových kapitol verejnej správy (kapitola Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky).

Výbor rokuje o návrhoch na voľbu členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Výbor prijíma a vybavuje petície, sťažnosti, podnety, ktoré výbor dostal alebo mu boli postúpené, ak je na ich vybavenie príslušný podľa osobitného zákona.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1229
Email: vzd@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Valocký, Jozef
Valocký, Jozef (SMER - SD) podpredseda
Záborská, Anna
Záborská, Anna (OĽANO) podpredsedníčka
Horváthová, Eva
Horváthová, Eva (OĽANO) členka
Kavecká, Monika
Kavecká, Monika (OĽANO) členka
Krajčí, Marek
Krajčí, Marek (OĽANO) člen
Šefčík, Marek
Šefčík, Marek (OĽANO) člen
Baláž, Vladimír
Baláž, Vladimír (SMER - SD) overovateľ
Šebová, Zuzana
Šebová, Zuzana (SME RODINA) overovateľka

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.