Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady Slovenskej republiky je príslušný rokovať o otázkach verejnej správy a regionálneho rozvoja.

V rámci svojej pôsobnosti sleduje plnenie programového vyhlásenia vlády, prerokúva a odporúča Národnej rade SR stanoviská k návrhom zákonov a k medzinárodným zmluvám patriacim do jeho pôsobnosti. Výbor podporuje opatrenia zamerané na optimalizáciu výkonu štátnej správy, optimalizáciu procesov a štruktúr ústredných orgánov štátnej správy a optimalizáciu procesov a výkonu samosprávy, ako aj aktivity zamerané na rozvoj analytických kapacít v štátnej správe, zavedenie systému strategického plánovania a riadenia vo verejnej správe. Všetky zámery a ciele sa napĺňajú v kontexte odporúčaní Európskej komisie, OECD a Európskej centrálnej banky.

Výbor na požiadanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti zaujíma vecné stanoviská k návrhom Európskej únie, ktoré obsahovo patria do jeho pôsobnosti.

Výbor rokuje o návrhu a plnení štátneho rozpočtu a štátnom záverečnom účte v rámci príslušných kapitol verejnej správy. Výbor prijíma a vybavuje petície, sťažnosti, podania, ktoré výbor buď priamo prijal alebo mu boli pridelené na vybavenie.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1223
Email: vsrr@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Lukáč, Jozef
Lukáč, Jozef (SME RODINA) predseda
Ferenčák, Ján
Ferenčák, Ján (-) podpredseda
Šimko, Jozef
Šimko, Jozef (SME RODINA) podpredseda
Baška, Jaroslav
Baška, Jaroslav (SMER - SD) člen
Faič, Vladimír
Faič, Vladimír (SMER - SD) člen
Hattas, Marek
Hattas, Marek (SaS) člen
Pleštinská, Zita
Pleštinská, Zita (OĽANO) členka
Šipoš, Michal
Šipoš, Michal (OĽANO) člen
Dobeš, Peter
Dobeš, Peter (OĽANO) overovateľ
Dostál, Ondrej
Dostál, Ondrej (SaS) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.