Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady Slovenskej republiky je príslušný rokovať o otázkach verejnej správy a regionálneho rozvoja.

V rámci svojej pôsobnosti sleduje plnenie programového vyhlásenia vlády, prerokúva a odporúča Národnej rade SR stanoviská k návrhom zákonov a k medzinárodným zmluvám patriacim do jeho pôsobnosti. Výbor podporuje opatrenia zamerané na optimalizáciu výkonu štátnej správy, optimalizáciu procesov a štruktúr ústredných orgánov štátnej správy a optimalizáciu procesov a výkonu samosprávy, ako aj aktivity zamerané na rozvoj analytických kapacít v štátnej správe, zavedenie systému strategického plánovania a riadenia vo verejnej správe. Všetky zámery a ciele sa napĺňajú v kontexte odporúčaní Európskej komisie, OECD a Európskej centrálnej banky.

Výbor na požiadanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti zaujíma vecné stanoviská k návrhom Európskej únie, ktoré obsahovo patria do jeho pôsobnosti.

Výbor rokuje o návrhu a plnení štátneho rozpočtu a štátnom záverečnom účte v rámci príslušných kapitol verejnej správy. Výbor prijíma a vybavuje petície, sťažnosti, podania, ktoré výbor buď priamo prijal alebo mu boli pridelené na vybavenie.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1223
Email: vsrr@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Lukáč, Jozef
Lukáč, Jozef (SME RODINA) predseda
Ferenčák, Ján
Ferenčák, Ján (-) podpredseda
Šimko, Jozef
Šimko, Jozef (SME RODINA) podpredseda
Baška, Jaroslav
Baška, Jaroslav (SMER - SD) člen
Dostál, Ondrej
Dostál, Ondrej (SaS) člen
Faič, Vladimír
Faič, Vladimír (SMER - SD) člen
Hattas, Marek
Hattas, Marek (SaS) člen
Pleštinská, Zita
Pleštinská, Zita (OĽANO) členka
Šipoš, Michal
Šipoš, Michal (OĽANO) člen
Dobeš, Peter
Dobeš, Peter (OĽANO) overovateľ
Ferenčák, Ján
Ferenčák, Ján (-) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.