Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokúva návrhy zákonov a ďalšie dokumenty, ktoré posudzuje najmä z hľadiska plnenia zámerov hospodárskej politiky vlády Slovenskej republiky, legislatívnej podpory vytvárania priaznivého podnikateľského prostredia, rastu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a podpory investičnej činnosti.

Výbor zastrešuje tri sektory národného hospodárstva Slovenskej republiky. Primárny sektor tvorený odvetviami, ktoré produkujú základné suroviny a materiály, sekundárny sektor, do ktorého patrí spracovateľský priemysel a stavebníctvo, terciárny sektor služieb (obchod, doprava, výstavba, telekomunikácie, cestovný ruch atď.) a vybrané problémy rozvoja vedy a techniky, ktoré patria do kompetencií rezortov riadiacich tieto sektory. Do pôsobnosti výboru spadá aj legislatíva týkajúca sa hospodárskej súťaže, priemyselného vlastníctva, normalizácie, metrológie a skúšobníctva, verejného obstarávania, regulácie v sieťových odvetviach a regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb.

V rámci kontrolnej pôsobnosti výbor prerokúva Správu o činnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach) a Správu o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Výbor sa ďalej podieľa na kreovaní týchto orgánov a ich funkcionárov:

  • členov Rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach),
  • predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (zákon č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  • predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Podľa § 61 rokovacieho poriadku výbor zriadil štyri komisie ako svoje poradné orgány na konzultovanie otázok a na prípravu stanovísk k veciam, ktoré patria do jeho pôsobnosti: Komisiu pre energetiku, Komisiu pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch, Komisiu pre podnikateľské prostredie, podporu malých a stredných podnikateľov a živnostníkov a Komisiu pre technologický rozvoj a inovácie.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1480
Email: vhz@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Kremský, Peter
Kremský, Peter (OĽANO) predseda
Kazda, Radovan
Kazda, Radovan (SaS) podpredseda
Sulanová, Magdaléna
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) podpredsedníčka
Krajčír, Ľuboš
Krajčír, Ľuboš (SME RODINA) člen
Krupa, Peter
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) člen
Kuriak, Milan
Kuriak, Milan (OĽANO) člen
Puci, Róbert
Puci, Róbert (-) člen
Tóth, Vojtech
Tóth, Vojtech (OĽANO) člen
Vons, Peter
Vons, Peter (OĽANO) člen
Žiga, Peter
Žiga, Peter (-) člen
Kondrót, Maroš
Kondrót, Maroš (SMER - SD) overovateľ
Liba, Peter
Liba, Peter (OĽANO) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.