Výbor NR SR pre financie a rozpočet Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bol zriadený uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to pre oblasť:

 • finančnú, s dôrazom na colnú a daňovú politiku v kontexte na územnú samosprávu,
 • rozpočtovú, s dôrazom na tvorbu a kontrolu štátneho rozpočtu v kontexte so štátnou pokladnicou,
 • bankového sektora a finančného trhu v nadväznosti na možnosť ich kontroly.

Výbor pre financie a rozpočet ako iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady SR (čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 45 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku) svoju činnosť v zmysle ustanovenia § 45 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku zameriava najmä na prerokúvanie:

 • vládnych návrhov zákonov,
 • poslaneckých návrhov zákonov,
 • medzinárodných zmlúv v súlade s právom EÚ,
 • správ a informácií zameraných najmä na rozpočtovú politiku, finančný a hospodársky rozvoj Slovenskej republiky,
 • programového vyhlásenia vlády a návrhu štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu.

Všetky návrhy zákonov a ďalšie prerokúvané správy a informácie sú posudzované hlavne z pohľadu dopadu na štátny rozpočet, dodržiavania rozpočtových pravidiel, účelného využívania verejných financií a dopadu na hospodársky a sociálny rozvoj Slovenskej republiky s kontextom na súlad s medzinárodnými zmluvami a s právom Európskej únie. Podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov prerokúva informáciu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výročných správach politických strán a politických hnutí za predchádzajúci kalendárny rok.

Výbor ako poverený orgán Národnej rady SR predkladá Národnej rade SR:

 • návrh na schválenie k vymenovaniu a odvolaniu predsedu a člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť;
 • návrh na schválenie k vymenovaniu a odvolaniu guvernéra a viceguvernérov Národnej banky Slovenska;
 • návrh na voľbu, odvolávanie a pozastavenie výkonu funkcie predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Taktiež ako príslušný výbor prerokúva a zaujíma stanovisko napr. k správe o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k Správe o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska, k Správe o stave a vývoji finančného trhu.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1219
Email: vfr@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Viskupič, Marián
Viskupič, Marián (SaS) predseda
Gyimesi, György
Gyimesi, György (OĽANO) podpredseda
Kamenický, Ladislav
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) podpredseda
Hlinka, Jozef
Hlinka, Jozef (SME RODINA) člen
Kremský, Peter
Kremský, Peter (OĽANO) člen
Kuriak, Milan
Kuriak, Milan (OĽANO) člen
Mierna, Anna
Mierna, Anna (OĽANO) členka
Muňko, Dušan
Muňko, Dušan (SMER - SD) člen
Kamenický, Ladislav
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) overovateľ
Ňarjaš, Erik
Ňarjaš, Erik (OĽANO) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.