Výbor NR SR pre financie a rozpočet Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bol zriadený uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to pre oblasť:

 • finančnú, s dôrazom na colnú a daňovú politiku v kontexte na územnú samosprávu,
 • rozpočtovú, s dôrazom na tvorbu a kontrolu štátneho rozpočtu v kontexte so štátnou pokladnicou,
 • bankového sektora a finančného trhu v nadväznosti na možnosť ich kontroly.

Výbor pre financie a rozpočet ako iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady SR (čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 45 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku) svoju činnosť v zmysle ustanovenia § 45 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku zameriava najmä na prerokúvanie:

 • vládnych návrhov zákonov,
 • poslaneckých návrhov zákonov,
 • medzinárodných zmlúv v súlade s právom EÚ,
 • správ a informácií zameraných najmä na rozpočtovú politiku, finančný a hospodársky rozvoj Slovenskej republiky,
 • programového vyhlásenia vlády a návrhu štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu.

Všetky návrhy zákonov a ďalšie prerokúvané správy a informácie sú posudzované hlavne z pohľadu dopadu na štátny rozpočet, dodržiavania rozpočtových pravidiel, účelného využívania verejných financií a dopadu na hospodársky a sociálny rozvoj Slovenskej republiky s kontextom na súlad s medzinárodnými zmluvami a s právom Európskej únie. Podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov prerokúva informáciu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výročných správach politických strán a politických hnutí za predchádzajúci kalendárny rok.

Výbor ako poverený orgán Národnej rady SR predkladá Národnej rade SR:

 • návrh na schválenie k vymenovaniu a odvolaniu predsedu a člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť;
 • návrh na schválenie k vymenovaniu a odvolaniu guvernéra a viceguvernérov Národnej banky Slovenska;
 • návrh na voľbu, odvolávanie a pozastavenie výkonu funkcie predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Taktiež ako príslušný výbor prerokúva a zaujíma stanovisko napr. k správe o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k Správe o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska, k Správe o stave a vývoji finančného trhu.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1219
Email: vfr@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Viskupič, Marián
Viskupič, Marián (SaS) predseda
Kamenický, Ladislav
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) podpredseda
Kremský, Peter
Kremský, Peter (OĽANO) člen
Kuriak, Milan
Kuriak, Milan (OĽANO) člen
Mierna, Anna
Mierna, Anna (-) členka
Muňko, Dušan
Muňko, Dušan (SMER - SD) člen
Kamenický, Ladislav
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) overovateľ
Ňarjaš, Erik
Ňarjaš, Erik (-) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.