Ústavnoprávny výbor NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky plní najmä úlohy podľa § 59 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov:
a) podáva národnej rade podnety na zdokonalenie právneho poriadku v Slovenskej republike,
b) prerokúva všetky návrhy zákonov najmä z hľadiska ich súladu s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi Slovenskej republiky a s právom Európskej únie,
c) odporúča predsedovi národnej rady spôsob zabezpečenia úloh súvisiacich s konaním pred ústavným súdom,
d) prerokúva a odporúča národnej rade návrhy na kandidátov na sudcov ústavného súdu a v prípade poverenia aj na ďalších ústavných činiteľov volených národnou radou podľa osobitných predpisov,
e) prerokúva správy o stave zákonnosti a činnosti prokuratúry, súdnictva a väzenstva.

Ako iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady Slovenskej republiky prerokúva všetky návrhy zákonov a v tejto súvislosti má za úlohu dohliadať najmä na ich ústavnosť. Z vecného hľadiska sa výbor osobitne venuje úseku ústavnej a justičnej legislatívy (najmä súdnictvo, väzenstvo, prokuratúra, advokácia, notári, exekútori).

Pripravuje ďalej návrhy na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR, členov Súdnej rady SR, kandidáta na generálneho prokurátora SR, špeciálneho prokurátora a kandidátov na členov disciplinárnych senátov.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1217
Email: upv@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Vetrák, Milan
Vetrák, Milan (OĽANO) predseda
Baránik, Alojz
Baránik, Alojz (SaS) podpredseda
Susko, Boris
Susko, Boris (SMER - SD) podpredseda
Drdul, Dominik
Drdul, Dominik (OĽANO) člen
Hajšelová, Petra
Hajšelová, Petra (SME RODINA) členka
Kolíková, Mária
Kolíková, Mária (SaS) členka
Nemky, Martin
Nemky, Martin (SMER - SD) člen
Svrček, Miloš
Svrček, Miloš (SME RODINA) člen
Kyselica, Lukáš
Kyselica, Lukáš (OĽANO) overovateľ
Šutaj Eštok, Matúš
Šutaj Eštok, Matúš (-) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.