Výbor NR SR pre kultúru a médiá Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady Slovenskej republiky plní úlohy v oblasti kultúry a médií, a to najmä prerokúva návrhy zákonov v uvedenej oblasti a vykonáva úlohy vyplývajúce z príslušných ustanovení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov a zákona č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti pripravuje napríklad návrhy na voľbu a odvolanie členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska a generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, návrhy na voľbu a odvolanie členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, návrhy na voľbu a odvolanie členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, návrhy Národnej rady Slovenskej republiky na udelenie štátneho vyznamenania (v súlade s postupom pri podávaní podnetov a predkladaní návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní schváleným uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 29. apríla 2009).

Taktiež ako príslušný výbor prerokúva a zaujíma stanovisko k správe o činnosti Rady Rozhlasu a televízie Slovenska a výročnej správe o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1227
Email: vkm@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Jarjabek, Dušan
Jarjabek, Dušan (SMER - SD) predseda
Farkašovský, Karol
Farkašovský, Karol (SNS) podpredseda
Milanová, Natália
Milanová, Natália (OĽANO) podpredsedníčka
Bugár, Béla
Bugár, Béla (MOST - HÍD) člen
Číž, Miroslav
Číž, Miroslav (SMER - SD) člen
Kolesár, Juraj
Kolesár, Juraj (ĽS Naše Slovensko) člen
Krupa, Peter
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) člen
Maďarič, Marek
Maďarič, Marek (SMER - SD) člen
Senko, Ján
Senko, Ján (SMER - SD) člen
Dubačová, Viera
Dubačová, Viera (-) overovateľka
Tittel, Dušan
Tittel, Dušan (SNS) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.