Zahraničný výbor NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky je v zmysle § 45 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov iniciatívnym a kontrolným orgánom Národnej rady Slovenskej republiky pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám.

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky plní najmä nasledovné úlohy:

  • prerokúva návrhy zákonov, ktoré súvisia s realizáciou zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
  • usmerňuje a kontroluje realizáciu zahraničnej politiky a jednotné uplatňovanie záujmov Slovenskej republiky vo vzťahu k zahraničiu,
  • prerokúva a predkladá stanoviská a odporúčania k medzinárodným zmluvám podľa čl. 7 Ústavy Slovenskej republiky,
  • prerokúva návrhy zamerania činnosti diplomatickej misie alebo stálej misie predložené výboru vedúcim misie pred nástupom na výkon funkcie v zmysle § 8 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov,
  • predkladá Národnej rade Slovenskej republiky návrhy na voľbu predsedu a členov stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky v medzinárodných parlamentných organizáciách,
  • prerokúva správy a informácie z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov a to najmä Správu o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky za príslušný rok a Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na príslušné obdobie.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1233
Fax: 5441 8532
Email: zv@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Cséfalvayová, Katarína
Cséfalvayová, Katarína (MOST - HÍD) predsedníčka
Paška, Jaroslav
Paška, Jaroslav (SNS) podpredseda
Fedor, Martin
Fedor, Martin (MOST - HÍD) člen
Goga, Ľudovít
Goga, Ľudovít (SME RODINA) člen
Kecskés, Ján
Kecskés, Ján (ĽS Naše Slovensko) člen
Kéry, Marián
Kéry, Marián (SMER - SD) člen
Klus, Martin
Klus, Martin (SaS) člen
Kotleba, Martin
Kotleba, Martin (ĽS Naše Slovensko) člen
Osuský, Peter
Osuský, Peter (SaS) člen
Panáček, Milan
Panáček, Milan (SMER - SD) člen
Simon, Zsolt
Simon, Zsolt (-) člen
Blaha, Ľuboš
Blaha, Ľuboš (SMER - SD) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.