Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady Slovenskej republiky je príslušný rokovať o otázkach verejnej správy a regionálneho rozvoja.

V rámci svojej pôsobnosti sleduje plnenie programového vyhlásenia vlády, prerokúva a odporúča Národnej rade SR stanoviská k návrhom zákonov a k medzinárodným zmluvám patriacim do jeho pôsobnosti. Výbor podporuje opatrenia zamerané na optimalizáciu výkonu štátnej správy, optimalizáciu procesov a štruktúr ústredných orgánov štátnej správy a optimalizáciu procesov a výkonu samosprávy, ako aj aktivity zamerané na rozvoj analytických kapacít v štátnej správe, zavedenie systému strategického plánovania a riadenia vo verejnej správe. Všetky zámery a ciele sa napĺňajú v kontexte odporúčaní Európskej komisie, OECD a Európskej centrálnej banky.

Výbor na požiadanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti zaujíma vecné stanoviská k návrhom Európskej únie, ktoré obsahovo patria do jeho pôsobnosti.

Výbor rokuje o návrhu a plnení štátneho rozpočtu a štátnom záverečnom účte v rámci príslušných kapitol verejnej správy. Výbor prijíma a vybavuje petície, sťažnosti, podania, ktoré výbor buď priamo prijal alebo mu boli pridelené na vybavenie.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1223
Email: vsrr@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Kollár, Boris
Kollár, Boris (SME RODINA) predseda
Drobný, Stanislav
Drobný, Stanislav (ĽS Naše Slovensko) podpredseda
Jakab, Elemér
Jakab, Elemér (MOST - HÍD) podpredseda
Faič, Vladimír
Faič, Vladimír (SMER - SD) člen
Glenda, Tibor
Glenda, Tibor (SMER - SD) člen
Choma, Igor
Choma, Igor (SMER - SD) člen
Kmec, Stanislav
Kmec, Stanislav (SNS) člen
Kubánek, Stanislav
Kubánek, Stanislav (SMER - SD) člen
Petrík, Simona
Petrík, Simona (-) členka
Žarnay, Oto
Žarnay, Oto (-) člen
Bublavý, Dušan
Bublavý, Dušan (SMER - SD) overovateľ
Sloboda, Vladimír
Sloboda, Vladimír (SaS) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.