Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady Slovenskej republiky zameriava svoju činnosť predovšetkým na:

  • na úseku svojho pôsobenia rokuje o zásadných otázkach rozvoja Slovenskej republiky, najmä o plnení Programového vyhlásenia vlády, o návrhu štátneho rozpočtu a jeho plnení a o štátnom záverečnom účte,
  • podáva Národnej rade návrhy zákonov a iné odporúčania vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti výboru,
  • sleduje ako sa dodržiavajú a vykonávajú zákony a či predpisy vydané na ich vykonanie sú s nimi v súlade,
  • spolupracuje s orgánmi štátnej a verejnej správy a odbornou verejnosťou a využíva na svoju činnosť ich podnety a návrhy.

Do pôsobnosti výboru patrí oblasť poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, oblasť geodézie, kartografie a katastra, rozvoj vidieka, životného prostredia a ochrany prírody. Výbor taktiež prerokúva stanoviská k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie. Využíva pri tom podnety a analýzy iniciatívne predložené predstaviteľmi odborných kruhov, resp. vyžiadané výborom.

Kreačná pôsobnosť výboru sa hlavne vzťahuje, podľa § 34a ods. 3 a 4 a podľa § 35a ods. 1 a ods. 7 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, na návrhy na voľbu a odvolanie členov Rady Slovenského pozemkového fondu.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1221
Email: pzp@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Antal, Peter
Antal, Peter (MOST - HÍD) predseda
Krajkovič, Mikuláš
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) podpredseda
Pčolinský, Peter
Pčolinský, Peter (SME RODINA) podpredseda
Antošová, Eva
Antošová, Eva (SNS) členka
Budaj, Ján
Budaj, Ján (OĽANO) člen
Fecko, Martin
Fecko, Martin (OĽANO) člen
Janíková, Mária
Janíková, Mária (SMER - SD) členka
Kvorka, Ján
Kvorka, Ján (SMER - SD) člen
Mora, Ján
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) člen
Muňko, Dušan
Muňko, Dušan (SMER - SD) člen
Matejička, Vladimír
Matejička, Vladimír (SMER - SD) overovateľ
Zemanová, Anna
Zemanová, Anna (SaS) overovateľka

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.