Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162118
ID oznámenia: 
10384
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IGOR KÁLNA
oznámenie za rok: 
2018
oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (HYDROMELIORÁCIE, Š.P., BRATISLAVA)
príjmy za rok 2018: 
42302 € (z výkonu verejnej funkcie), neuvedené (iné)
paušálne náhrady za rok 2018: 
neuvedené (z výkonu verejnej funkcie), neuvedené (iné)
ostatné príjmy za rok 2018: 
neuvedené
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 

()
požitky:

()
požitky:

()
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁOVORIA; podiel: 25 %
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; podiel: 18,75 %
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA, RODINNÝ DOM, OSTATNÉ PLOCHY; podiel: 25 %
LESNÉ POZEMKY, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÉ PLOCHY; podiel: 1,03 %
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; podiel: 1,23 %
LESNÉ POZEMKY; podiel: 1,23 %
OSTATNÉ PLOCHY; podiel: 1,03 %
hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá hodnota, bežná cena alebo plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy: 
OBRAZY, SPOTREBNÁ ELEKTRONIKA, ZBRANE VYBAVENIE DOMÁCNOSTI ŠPORTOVÝ VÝSTROJ
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA
POSKYTNUTÁ PÔŽIČKA
3X PODIEL V S.R.O.

Deň v parlamente

<- ->