Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD141806
ID oznámenia: 
16767
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ZOLTÁN SŤAHULA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (POLIKLINIKA TEHELNÁ, A.S.)
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (SLOVETHERMAE KÚPELE DIAMANT DUDINCE, Š.P.)
príjmy za rok 2019: 
33480 € (z výkonu verejnej funkcie), 2400 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT/KONATEĽ
(ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDR. ZOLTÁN SŤAHULA, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 3933; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 3933; podiel: 100%
ZÁHRADY; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 3933; podiel: 100%
ZÁHRADY; kat. územie PLÁŠŤOVCE; číslo LV: 757; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PLÁŠŤOVCE; číslo LV: 757; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie PLÁŠŤOVCE; číslo LV: 757; podiel: 50%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5647; podiel: 50%
ZÁHRADY; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 6386; podiel: 50%
ZÁHRADY; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 3993; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 3933; podiel: 100%
GARÁŽ; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 3933; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 3933; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MERCEDENS BENZ, rok výroby: 2006, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->