Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202325
ID oznámenia: 
15662
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER ŽIGA, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
55002 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK POD BYTOVÝM DOMOM; kat. územie KOŠICE SEVER; číslo LV: 11983; podiel: 100%
BYT; kat. územie KOŠICE SEVER; číslo LV: 11983; podiel: 100%
POZEMOK POD BYTOVÝM DOMOM; kat. územie NIVY; číslo LV: 1041; podiel: 7,53%
BYT; kat. územie NIVY; číslo LV: 1041; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ELEKTRONIKA, podiel: BSM
ŠPERKY, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL VO FIRME , podiel: 50%
PODIEL VO FIRME , podiel: 15%
PODIEL VO FIRME, podiel: 100%
PODIEL VO FIRME, podiel: 15%
PODIEL VO FIRME, podiel: 90%
FINANČNÝ VKLAD, podiel: 100%
FINANČNÝ VKLAD, podiel: 100%
FINANČNÝ VKLAD, podiel: 100%
FINANČNÝ VKLAD, podiel: 100%
FINANČNÁ HOTOVOSŤ, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->