Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B101296
ID oznámenia: 
15519
titul, meno, priezvisko: 
ĽUBOMÍR ŽELIEZKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie BÁNOVCE NAD BEBRAVOU; číslo LV: 2080; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BÁNOVCE NAD BEBRAVOU; číslo LV: 4249; podiel: 74/2416
ORNÁ PÔDA; kat. územie BÁNOVCE NAD BEBRAVOU; číslo LV: 4426; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie BÁNOVCE NAD BEBRAVOU; číslo LV: 4426; podiel: 1/1
ZÁHRADNÁ CHATA; kat. územie BÁNOVCE NAD BEBRAVOU; číslo LV: 4426; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BÁNOVCE NAD BEBRAVOU; číslo LV: 5109; podiel: 1/2
GARÁŽ; kat. územie BÁNOVCE NAD BEBRAVOU; číslo LV: 2801; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: LAND ROVER DISCOVERY, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->