Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD04380
ID oznámenia: 
16697
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JOZEF ZAŤKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (MINCOVŇA KREMNICA )
príjmy za rok 2019: 
10646 € (z výkonu verejnej funkcie), 12730 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO FINANCIí
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2786; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie GABČÍKOVO; číslo LV: 2070; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie GABČÍKOVO; číslo LV: 1980; podiel: 1/1
ZÁHRADA - SPOLOČNÁ CESTA; kat. územie GABČÍKOVO; číslo LV: 1984; podiel: 1/9
ROZOSTAVANÁ ZÁHRADNÁ CHATKA; kat. územie GABČÍKOVO; číslo LV: 2070; podiel: 1/1
POZEMOK "C"; kat. územie BERNOLÁKOVO; číslo LV: 5223; podiel: 1/1
BYT + PARKOVACIE STÁTIE; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 5167; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: RENAULT, rok výroby: 2019, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
BYTOVÉ ZARIADENE, podiel: 1/1
ÚSPORY, POSKYTNUTIE PÔŽIČKY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->