Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
G141789
ID oznámenia: 
16738
titul, meno, priezvisko: 
doc. JUDr. JOZEF VOZÁR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Súdnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 33431 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚŠAP SAV
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM 2X, GARÁŽ, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie TRNÁVKA; číslo LV: 3378; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie CHORVÁTSKY GROB; číslo LV: 1766; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA; kat. územie KYSELICA; číslo LV: 741; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM,ZASTAVANÁ PLOCHA,ZÁHRADA,NÁDVORIE; kat. územie LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ; číslo LV: 26; podiel: 5/8
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie LIPTOVSKÝ JÁN; číslo LV: 137; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2008, podiel: 1/1 BSM
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: RENAULT, rok výroby: 2014, podiel: 1/1 BSM
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: CITROEN, rok výroby: 2010, podiel: 100% DEDIČSTVO
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, ŽIVOTNÉ POISTENIE,INVESTÍCIE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->