Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204083
ID oznámenia: 
16122
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. VLADISLAV ŠROJTA
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA)
príjmy za rok 2020: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 12624; podiel: 1/1
PODIEL NA SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 12624; podiel: 9272/518427
GARÁŽOVÉ STÁTIA 2X; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 12624; podiel: 2/138
RODINNÝ DOM; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 233; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 233; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/1
ZBIERKA MINCÍ, podiel: 1/1
UMELECKÉ DIELA, podiel: 1/1
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: LEXUS, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
MAJETKOVÝ PODIEL,SPOLOČNOSŤ S.R.O., podiel: 13,8%
MAJETKOVÝ PODIEL, SPOLOČNOSŤ S.R.O., podiel: 40%
MAJETKOVÝ PODIEL, SPOLOČNOSŤ S.R.O., podiel: 30%
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 06. 06. 2017
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 25. 04. 2017
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 13. 09. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->