Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD203884
ID oznámenia: 
16500
titul, meno, priezvisko: 
Ing. VLADIMÍR KOLLÁR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ štátneho podniku (VODOHOSPODARSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(AQ MANAGEMENT, S.R.O.)
KONATEĽ
(A R B TRADE S.R.O.)
ČLEN DOZORNEJ RADY
(FINTIX, A.S.)
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(QUADRICA PRIVATE EQUITY, A.S.)
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(BENSON ADVISORY GROUP, A.S.)
KONATEĽ
(CASMA S.R.O.)
KONATEĽ
(ZETA SOLAR S.R.O.)
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(BENSON ADVISORY FUNDS, A.S.)
KONATEĽ
(STOVATEAM S.R.O.)
KONATEĽ
(OBNOVITEĽNÉ ZDROJE, SPOL. S R.O.)
KONATEĽ
(SATMONT S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 3378; podiel: 1/1
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 3378; podiel: 1/1
BUDOVY S POZEMKAMI; kat. územie VEĽKÁ MAŇA; číslo LV: 4027; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/1
HODINKY, podiel: 1/1
OBRAZY, podiel: 1/1
POĽOVNÉ ZBRANE, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÉ PODIELY V SPOLOČNOSTIACH, podiel: 1/1
VKLADY V BANKÁCH, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 16. 09. 2014
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 07. 01. 2015
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 27. 05. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->