Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC214421
ID oznámenia: 
24048
titul, meno, priezvisko: 
Ing. VLADIMÍR JACKO, PhD., MBA
oznámenie za rok: 
2021
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2021: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 15998 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
GARÁŽ; kat. územie TERASA; číslo LV: 11177; podiel: 1/1
APARTMÁN ; kat. územie KRK - CHORVÁTSKO; podiel: BSM
BYT; kat. územie PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA - LIBEŇ; číslo LV: 15273; podiel: BSM
BYT; kat. územie TERASA; číslo LV: 14179; podiel: BSM
PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TERASA; číslo LV: 15556; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie TERASA; číslo LV: 11264; podiel: BSM
CHATA SO ZÁHRADOU; kat. územie KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM; číslo LV: 830; podiel: 1/1
BYT; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 2359; podiel: BSM
RODINNÝ DOM S POZEMKAMI; kat. územie TERASA; číslo LV: 12897; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
ZBRANE PRE VÝKON POĽOVNÍCTVA 3KS, podiel: 1/1
GITARY 7KS, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/1
PÔŽIČKY TRETÍM OSOBÁM, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
SÚKROMNÁ PÔŽIČKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 20. 09. 2021
SÚKROMNÁ PÔŽIČKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 11. 12. 2020
SÚKROMNÁ PÔŽIČKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 13. 09. 2021
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 02. 06. 2016
PÔŽIČKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 10. 12. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->