Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC121489
ID oznámenia: 
5816
titul, meno, priezvisko: 
Ing. VILIAM TITKA
rodné priezvisko: 
TITKA
oznámenie za rok: 
2011
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (LESOPOĽNOHOSPODÁRSKY MAJETOK ULIČ, ŠTÁTNY PODNIK)
príjmy za rok 2011: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE
ORNÁ PÔDA
TRVALÝ TRÁVNY PORAST
ORNÁ PÔDA A TRVALÝ TRÁVNY PORAST
ORNÁ PÔDA
ORNÁ PÔDA
ORNÁ PÔDA
ORNÁ PÔDA
ORNÁ PÔDA
ORNÁ PÔDA
ORNÁ PÔDA A TRVALÝ TRÁVNY PORAST
TRVALÝ TRÁVNY PORAST
ORNÁ PÔDA
ORNÁ PÔDA
ORNÁ PÔDA
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST
ORNÁ PÔDA
ORNÁ PÔDA
ORNÁ PÔDA
ORNÁ PÔDA
ORNÁ PÔDA
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST
ORNÁ PÔDA
ORNÁ PÔDA
ORNÁ PÔDA
TRVALÝ TRÁVNY PORAST
ORNÁ PÔDA A TRVALÝ TRÁVNY PORAST
ORNÁ PÔDA A TRVALÝ TRÁVNY PORAST
ORNÁ PÔDA A TRVALÝ TRÁVNY PORAST
ORNÁ PÔDA A TRVALÝ TRÁVNY PORAST
ORNÁ PÔDA A TRVALÝ TRÁVNY PORAST
ORNÁ PÔDA A TRVALÝ TRÁVNY PORAST
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, VODNÁ PLOCHA
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, VODNÁ PLOCHA
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST
ORNÁ PÔDA
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST
LES, VODNÁ PLOCHA
LES, VODNÁ PLOCHA
hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá hodnota, bežná cena alebo plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy: 
nemám

Deň v parlamente

<- ->