Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO202539
ID oznámenia: 
16379
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. Ing. VIKTOR LEHOTZKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 2999; podiel: 1/1
SPOLOČNÉ PRIESTORY; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 2999; podiel: 75/10000
POZEMOK; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 2999; podiel: 75/10000
BYT; kat. územie SKLADNÁ; číslo LV: 7549; podiel: BSM
SPOLOČNÉ PRIESTORY; kat. územie SKLADNÁ; číslo LV: 7549; podiel: 1407/100000 BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR GARÁŽ; kat. územie SKLADNÁ; číslo LV: 7549; podiel: 2/88 BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR SKLADOVÝ PRIESTOR; kat. územie SKLADNÁ; číslo LV: 7549; podiel: 64/100000 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie JUŽNÉ MESTO; číslo LV: 9100; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie JUŽNÉ MESTO; číslo LV: 9100; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie JUŽNÉ MESTO; číslo LV: 9100; podiel: BSM
DOM; kat. územie JUŽNÉ MESTO; číslo LV: 9100; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie JUŽNÉ MESTO; číslo LV: 9100; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYŠNÁ KAMENICA; číslo LV: 742; podiel: BSM
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BLATNICA; číslo LV: 53; podiel: 2640/38880
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BLATNICA; číslo LV: 53; podiel: 2640/38880
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BLATNICA; číslo LV: 53; podiel: 2640/38880
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BLATNICA; číslo LV: 54; podiel: 1440/324000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BLATNICA; číslo LV: 292; podiel: 2640/388800
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BLATNICA; číslo LV: 292; podiel: 2640/388800
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BLATNICA; číslo LV: 292; podiel: 2640/388800
LESNÝ POZEMOK; kat. územie BLATNICA; číslo LV: 292; podiel: 2640/388800
ORNÁ PÔDA; kat. územie DAŇOVÁ; číslo LV: 757; podiel: 42/864
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 25; podiel: 6/864
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 28; podiel: 40/3456
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 188; podiel: 10/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 189; podiel: 10/96
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 190; podiel: 13/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 334; podiel: 6/192
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 336; podiel: 2/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 370; podiel: 2/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 378; podiel: 2/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 427; podiel: 2/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 428; podiel: 2/6
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 428; podiel: 2/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 471; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 508; podiel: 2/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 510; podiel: 6/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 553; podiel: 2/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 556; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 561; podiel: 10/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 576; podiel: 2/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 627; podiel: 2/24
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 651; podiel: 2/24
ZÁHRADA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 655; podiel: 2/12
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 662; podiel: 2/516
ZÁHRADA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 663; podiel: 2/516
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 664; podiel: 2/516
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 665; podiel: 2/516
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 698; podiel: 2/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 704; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie FOLKUŠOVÁ; číslo LV: 709; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 53; podiel: 8/756
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 61; podiel: 2/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 86; podiel: 8/240
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 86; podiel: 8/240
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 87; podiel: 2/120
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 88; podiel: 8/360
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 89; podiel: 2/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 90; podiel: 4/144
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 91; podiel: 4/144
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 92; podiel: 2/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 94; podiel: 4/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 95; podiel: 4/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 96; podiel: 4/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 98; podiel: 8/144
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 98; podiel: 8/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 99; podiel: 8/720
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 309; podiel: 8/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 309; podiel: 8/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 322; podiel: 8/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 338; podiel: 8/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 389; podiel: 8/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 393; podiel: 8/756
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 401; podiel: 4/120
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBORIE; číslo LV: 401; podiel: 4/120
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: LANDROVER, rok výroby: 2013, podiel: 1/1
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 1975, podiel: 1/1
OSOBNÉ CENNOSTI, podiel: BSM
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÁ HOTOVOSŤ, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER , podiel: 1/1, dátum vzniku: 02. 01. 2008
HYPOTEKÁRNY ÚVER , podiel: BSM, dátum vzniku: 05. 05. 2010
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 17. 09. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->