Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C202439
ID oznámenia: 
27784
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. art. VERONIKA REMIŠOVÁ, ArtD.
oznámenie za rok: 
2022
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2022: 
63035 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT A PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A POZEMKOCH; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 5508; podiel: 1/2
BYT A PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A POZEMKOCH; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 6604, 6605; podiel: 100% v BSM
BYT A PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A POZEMKOCH; kat. územie BRATISLAVA DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 3050; podiel: 100%
RODINNÝ DOM, VEDĽAJŠIA STAVBA A POZEMKY; kat. územie KITTSEE (RAKÚSKO); číslo LV: 756; podiel: 100% v BSM
REKREAČNÁ CHATA A POZEMKY; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 3673; podiel: 100% v BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2008, podiel: 100% v BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE NA ÚČTOCH V BANKÁCH, podiel: 100% v BSM
AKCIE SPOLOČNOSTÍ OBCHODOVANÝCH NA BURZE CENNÝCH PAPIEROV, PODIELOVÉ FONDY, podiel: 100% v BSM
PODIEL v S.R.O., podiel: 50%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100% v BSM, dátum vzniku: 27. 09. 2022
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->