Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C202439
ID oznámenia: 
16184
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. art. VERONIKA REMIŠOVÁ, ArtD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
37601 € (z výkonu verejnej funkcie), 8513 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT A PODIEL NA SPOLOCNÝCH ČASTIACH A POZEMKOCH; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 5508; podiel: 1/2
BYT A PODIEL NA SPOLOCNYCH ČASTIACH A POZEMKOCH; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 6604A6605; podiel: 100% V BSM
BYT A PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A POZEMKOCH; kat. územie BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 3050; podiel: 100%
BYT A PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A POZEMKOCH; kat. územie ETTERBEEK (BELGICKO); číslo LV: 13067 / 21005 ETTERBEEK 1 DIV; podiel: 100 % V BSM
REKREAČNÁ CHATA A POZEMKY; kat. územie PRIBYLINA; číslo LV: 3673; podiel: 100% V BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2008, podiel: 100% V BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE NA ÚČTOCH V BANKÁCH A V STAVEBNEJ SPORITEĽNI, podiel: 100% V BSM
AKCIE SPOLOČNOSTÍ OBCHODOVANÝCH NA BURZE CENNÝCH PAPIEROV, podiel: 100 % V BSM
PODIEL V S.R.O., podiel: 50 %
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100 %V BSM, dátum vzniku: 06. 01. 2011
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->