Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203404
ID oznámenia: 
15562
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DANIEL VÉGH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPOLOČNOSŤ PRE SKLADOVANIE, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TRANSPETROL, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
SPOLOČNOSŤ PRE SKLADOVANIE, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 8246; podiel: 100%
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 8246; podiel: 100%
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9762; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 5007; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 5007; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 721; podiel: 25%
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 9762; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRESTOVEC; číslo LV: 1292; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie BRESTOVEC; číslo LV: 570; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ KOSIHY; číslo LV: 676; podiel: 16%
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ KOSIHY; číslo LV: 678; podiel: 16%
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ KOSIHY; číslo LV: 680; podiel: 16%
ORNÁ PÔDA; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 57; podiel: 4%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
KOMANDITISTA V KOMANDITNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 99%
FINANČNÉ ÚSPORY V BANKÁCH, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 30. 06. 2003
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 22. 07. 2015
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 07. 09. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM, kat. územie HAINBURG, rok zač. užívania: 2016, spôsob užívania: BÝVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->