Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B06766
ID oznámenia: 
15377
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. JOZEF VALOCKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36502 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie GALANTA 814504; číslo LV: 222; podiel: 100 %
GARÁŽ; kat. územie GALANTA 814504; číslo LV: 222; podiel: 100 %
ZÁHRADA; kat. územie GALANTA 814504; číslo LV: 222; podiel: 100 %
ZÁHRADA; kat. územie TRENČIANSKA TEPLÁ; číslo LV: 1065; podiel: 100 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRENČIANSKA TEPLÁ; číslo LV: 1065; podiel: 100 %
ZÁHRADNÁ CHATA; kat. územie TRENČIANSKA TEPLÁ; číslo LV: 1065; podiel: 100 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1945; podiel: 100 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1945; podiel: 100 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
VODNÉ PLOCHY; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 1463; podiel: 25 %
TRVALO TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DRIETOMA; číslo LV: 1269; podiel: 50 %
TRVALO TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DRIETOMA; číslo LV: 1269; podiel: 50 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TRENČIANSKA TEPLÁ; číslo LV: 1065; podiel: 100 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRENČIANSKA TEPLÁ; číslo LV: 1065; podiel: 100 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie TRENČIANSKA TEPLÁ; číslo LV: 1065; podiel: 100 %
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie TRENČIANSKA TEPLÁ; číslo LV: 1065; podiel: 100 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRENČIANSKA TEPLÁ; číslo LV: 1065; podiel: 100 %
ZÁHRADA; kat. územie SPITAL AM SEMMERING; číslo LV: 670/68; podiel: 100 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
SKÚTER YAMAHA, továrenská značka: YAMAHA, rok výroby: 2011, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->