Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
U172181
ID oznámenia: 
10106
titul, meno, priezvisko: 
Ing. VÁCLAV MIKA
oznámenie za rok: 
2017
oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu verejnoprávneho rozhlasu
príjmy za rok 2017: 
95562 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
paušálne náhrady za rok 2017: 
neuvedené (z výkonu verejnej funkcie), neuvedené (iné)
ostatné príjmy za rok 2017: 
neuvedené
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; LV č. 6292; podiel: 100 %
GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; LV č. 6292; podiel: 100 %
GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; LV č. 6292; podiel: 100 %
ZÁHRADY; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; LV č. 7146; podiel: 100 %
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; LV č. 7711; podiel: 100 %
BYT; kat. územie BRATISLAVA RAČA; LV č. 4653; podiel: 100 %
APARTMÁN; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA DONOVALY; LV č. 3031; podiel: 100 %
hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá hodnota, bežná cena alebo plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy: 
CENNOSTI ZO ŽLTÉHO KOVU
FINANČNÉ AKTÍVA
MAJETKOVÉ ÚČTY
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH
PODIELY V S.R.O.
BYTOVÉ ZARIADENIE A ELEKTRONIKA

Deň v parlamente

<- ->