Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202411
ID oznámenia: 
15516
titul, meno, priezvisko: 
Ing. TOMÁŠ LEHOTSKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RIADITEĽ O.Z.
(SOLIDÁRNY KLUB TROJLÍSTOK, O.Z., O.Z. JE V LIKVIDÁCII)
požitky: BEZ NÁROKU NA ODMENU
RIADITEĽ KANCELÁRIE A ČLEN PREDSEDNÍCTVA
(ZA ĽUDÍ, POLITICKÁ STRANA)
požitky: BEZ NÁROKU NA ODMENU
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT + PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH, ZARIADENIACH A POZEMKU; kat. územie POPRAD; číslo LV: 3553; podiel: 1/1
BYT + PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH, ZARIADENIACH A POZEMKU; kat. územie POPRAD; číslo LV: 3322; podiel: 1/4
POZEMOK; kat. územie SPIŠSKÁ SOBOTA; číslo LV: 2510; podiel: BSM 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->