Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203901
ID oznámenia: 
16461
titul, meno, priezvisko: 
Ing. TOMÁŠ JANÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(DENTOMA SPOL. S R. O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 1754; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 1754; podiel: 1/2
DOM; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 1754; podiel: 1/2
PRÍSTREŠOK S DVOMA PARKOVACÍMI STÁTIAMI; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 1754; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 1654; podiel: 18102/25175
BYT; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 1654; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 1654; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TEPLIČKA NAD VÁHOM; číslo LV: 4451; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 10. 10. 2018
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 09. 04. 2014
PÔŽIČKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 23. 06. 2017
PÔŽIČKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 14. 08. 2018
PÔŽIČKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 16. 04. 2020
PÔŽIČKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 16. 07. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->