Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZI172146
ID oznámenia: 
16758
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. TOMÁŠ BOREC
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
24000 € (z výkonu verejnej funkcie), 160084 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(JUDR.TOMÁŠ BOREC, ADVOKÁT)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA
(SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA)
požitky: NÁHRADA PREUKÁZANÝCH VÝDAVKOV A STRATY ČASU
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 3280; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 5310; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 5310; podiel: 1/1
BYT; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 5165; podiel: 1/1
BYT; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 5165; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR - VINICA; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 5165; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR-GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 5165; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR-GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA- STARÉ MESTO; číslo LV: 5165; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR-GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 5165; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR - PIVNICA; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 5165; podiel: 1/1
DOM; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 125; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 125; podiel: 1/1
DOM; kat. územie FEKETEERDO; číslo LV: 61; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie FEKETEERDO; číslo LV: 61; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2010, podiel: 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO BEV, továrenská značka: SMART, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO PHEV, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
MOTOCYKEL, továrenská značka: HARLEY-DAVIDSON, rok výroby: 2014, podiel: 1/1
ZARIADENIE BYTOV A DOMU, podiel: 1/2
ZARIADENIE ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE, podiel: 1/1
HODINKY, ŠPERKY, UMELECKÉ PREDMETY, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O., podiel: 15%
CENNÉ PAPIERE, podiel: 1/1
FINANČNÁ HOTOVOSŤ, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 09. 11. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->