Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202354
ID oznámenia: 
15672
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. Ing. TOMÁŠ TARABA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(THOMAS TARABA FONDSDE CONVERTURE)
KONATEĽ
(VESTRAM VISION SRO)
KONATEĽ
(TK ADVISORY S.R.O.)
KONATEĽ
(TK SHOPS S.R.O.)
ČLEN DOZORNEJ RADY
(DAST HOLDING AS)
KONATEĽ
(TK PUBLISHING S.R.O.)
KONATEĽ
(TK PROMOTION S.R.O.)
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(TK GROUPE AS)
KONATEĽ
(TK DEVELOP S.R.O.)
PRESIDENT
(LAGUNA VISTAS INVESTMENT CORP)
KONATEĽ
(TK FINANCE S.R.O.)
KONATEĽ
(LAGUNA INVESTMENTS OF SW FLORIDA LLC)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
DOM SO ZÁHRADOU; kat. územie MODRA; číslo LV: 7167; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie MODRA; číslo LV: 1096; podiel: 3/12
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VODERADY; číslo LV: 2112; podiel: 60/300
OSTATNÁ PLOCHA ; kat. územie VODERADY; číslo LV: 1761/187; podiel: 60/300
OSTATNÁ PLOCHA ; kat. územie VODERADY; číslo LV: 1761/190; podiel: 60/300
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VODERADY; číslo LV: 1766/69; podiel: 60/300
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VODERADY; číslo LV: 1766/70; podiel: 60/300
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VODERADY; číslo LV: 1766/75; podiel: 60/300
ZASTAVANÁ PLOCHA + ROZOSTAVANÁ STAVBA; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 8810; podiel: 1/1
BYT, NEBYTOVÝ PRIESTOR, GARÁŽ; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 9879; podiel: 1/2
SPOLOČNÉ PLOCHY A PRIESTORY; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 8569; podiel: 7316/306524
DOM SO ZÁHRADOU; kat. územie VAUDREUIL SUR LE LAC KANADA; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN , rok výroby: 2009, podiel: 1/1
VOZIDLO, továrenská značka: CHEVROLET , rok výroby: 2010, podiel: 1/1
VOZIDLO, továrenská značka: JEEP, rok výroby: 2008, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/4
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
CENNÉ PAPIERE, podiel: 1/1
PODIEL V A.S., podiel: 1/2
PODIEL V A.S., podiel: 1/2
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/2
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/2
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/2
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/2
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/2
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/3
IMANIE SPOLOČNOSTI, podiel: 1/1
BANKOVÉ ÚČTY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 26. 08. 2011
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 05. 02. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
PRÁVO DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA, kat. územie PEZINOK, rok zač. užívania: 2013, spôsob užívania: MOŽNOSŤ BÝVAŤ
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->