Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203080
ID oznámenia: 
16871
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. TOMÁŠ SZABO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(MGR. TOMÁŠ SZABÓ)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie HRUBÁ BORŠA; číslo LV: 71; podiel: 1/4
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie BORŠA; číslo LV: 156; podiel: 1/1
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 2909; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie HRUBA BORŠA; číslo LV: 156; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5416; podiel: 860/10000
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: JEEP, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MINI, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: JEEP, rok výroby: 2012, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE NA ÚČTOCH, podiel: 1/1
AKCIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
LEASING NA MOTOROVÉ VOZIDLO, podiel: 1/1, dátum vzniku: 08. 12. 2017
LEASING NA MOTOROVÉ VOZIDLO, podiel: 1/1, dátum vzniku: 07. 10. 2016
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 29. 04. 2009
PÔŽIČKA ZO ŠTÁTNEHO ROZVOJA BÝVANIA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 06. 09. 1999
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->