Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204003
ID oznámenia: 
15745
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ŠTEFAN DUFFEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ARRIVA TRNAVA,A.S.,NITRIANSKA 5,917 02 TRNAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SZČO
(Ing. ŠTEFANA DUFFEK-M.E.G.A.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(POSLANEC MSZ HOLÍČ)
požitky: MÁM
OKRESNÝ PREDSEDA
(SLOBODA A SOLIDARITA)
požitky: MÁM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie HOLÍČ; číslo LV: 4004; podiel: 50%
RODINNÝ DOM-CHALUPA; kat. územie PRIETRŽKA; číslo LV: 1004; podiel: 50%
VINOHRADNÍCKY DOM; kat. územie PRIETRŽKA; číslo LV: 913; podiel: 50%
ZÁHRADA; kat. územie PRIETRŽKA; číslo LV: 184; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIETRŽKA; číslo LV: 678; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYTOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 15. 03. 2004
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->